Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 662

662 - Entrada secundària de matèria-Nom jeràrquic de lloc (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - País o entitat més gran (R)
$b - Jurisdicció política de primer ordre (NR)
$c - Jurisdicció política intermèdia (R)
$d - Ciutat (NR)
$e - Terme de relació (R)
$f - Subsecció d'una ciutat (R)
$g - Altres regions i accidents geogràfics no jurisdiccionals (R)
$h - Zona extraterrestre (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Forma jeràrquica d'un nom geogràfic usada com a entrada secundària de matèria.

Les entrades secundàries de matèries s'assignen a un registre bibliogràfic per proporcionar accés d'acord amb les normes generalment acceptades de catalogació i construcció de tesaurus.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - País o entitat més gran
Nom d'un país o d'una jurisdicció més gran. També conté els noms d'àrees/entitats geogràfiques com ara continents o hemisferis a nivell de país o a un nivell superior. El subcamp $a pot ser repetit per a les jerarquies quan es donen múltiples nivells, conservant l'ordre de superior a inferior.
662 ##$aAntarctica.$2lcsh/naf
662 ##$aJapan$cHokkaido$gAsahi-dake.$2pemracs
662 ##$aWorld$aAsia$bJapan$gHokkaido (island)$gHokkaido (region)$cHokkaido (prefecture)$gAsahi-Dake.$2tgn
$b - Jurisdicció política de primer ordre
Nom de jurisdicció o divisió política de primer ordre i, depenent del país, pot incloure noms d'estats, províncies, territoris, departaments, etc.
662 ##$bMaryland$cMontgomery$dSilver Spring.$2gnis
662 ##$aWorld$aNorth and Central America$aUnited States$bMaryland$cMontgomery$dSilver Spring.$2tgn
$c - Jurisdicció política intermèdia
Nom de jurisdicció o divisió política de segon ordre o inferior, però que no inclou ciutats o pobles i, depenent del país, pot incloure noms de comarques, illes, municipis, prefectures, regions, etc. El subcamp $c pot ser repetit per a les jerarquies quan es donen múltiples nivells, conservant l'ordre de superior a inferior.
662 ##$bOntario$cEssex$dWindsor.$2cgnbd
662 ##$aWorld$aNorth and Central America$aCanada$cOntario$dWindsor.$2tgn
$d - Ciutat
Nom d'una ciutat o poble. .
662 ##$aJapan (nation)$gKanto (region)$cTokyo (metropolis)$dTokyo (inhabited place)$fShibuya.$2tgn
$e - Terme de relació
Designació de la relació entre un nom de lloc jeràrquic i els materials descrits.
$f - Subsecció d'una ciutat
Nom d'una unitat menor dins un lloc habitat, per exemple, barris, parcs o carrers.
662 ##$aUnited States$bCalifornia$cLos Angeles (County)$dLos Angeles$fLittle Tokyo.$2tgn
$g - Altres regions i accidents geogràfics no jurisdiccionals
Nom d'una entitat geogràfica terrestre no jurisdiccional, per exemple, rius, llacs, illes, muntanyes, etc. El subcamp $g pot ser repetit per a les jerarquies quan es donen múltiples nivells, conservant l'ordre de superior a inferior.
662 ##$aAfrica$gNile River$gSixth Cataract.$2tgn
$h - Zona extraterrestre
Nom de qualsevol entitat o espai extraterrestre i hi inclou sistemes solars, galaxies, sistemes estelars, i planetes així com accidents geogràfics de planetes individuals, etc. El subcamp $h pot ser repetit per a les jerarquies quan es donen múltiples nivells, conservant l'ordre de superior a inferior.
662 ##$hMars$hValles Marineris.$2MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignat l'encpaçalament o terme. Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
662 ##$aUnited States$bNew York (State)$gNiagara Falls.$2lcsh/naf
662 ##$aCanada$bOntario (Province)$gNiagara Falls.$2lcsh/naf
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Ordre dels subcamps - Els subcamps han d'estar en ordre descendent, del nivell superior de lloc a nivell inferior de lloc.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
    El subcamp $a va ser redenominat i redescrit per permetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i dels codis no MARC.

(11/05/2018) snb@bnc.cat