Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 656

656 - Terme d'indexació-Ocupació (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Font del terme
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Ocupació (NR)
$k - Forma (NR)
$v - Subdivisió de forma (R)
$x - Subdivisió general (R)
$y - Subdivisió cronològica (R)
$z - Subdivisió geogràfica (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Terme d'indexació que descriu l'ocupació reflectida (incloent-hi les aficions) en el contingut dels materials descrits.

No s'utilitza per llistar les ocupacions dels creadors dels materials descrits, a no ser que aquestes ocupacions quedin reflectides de manera significativa en els materials mateixos o tenguin alguna relació amb els materials. S'utilitzen llistes publicades normalitzades per als termes d'ocupacions i les llistes s'identifiquen en el subcamp $2 (Font del terme).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).
Segon indicador - Font del terme
Conté el valor 7 que indica que la font del terme d'indexació està contingut en el subcamp $2.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Ocupació
Terme que especifica l'ocupació reflectida en el contingut del material descrit.
656 #7$aAntropòlegs.$2[codi de tesaurus]
656 #7$aEducadors.$2[codi de tesaurus]
$k - Forma
Les classes específiques de materials es distingeixen amb l'examen de les seves característiques físiques, la matèria del seu contingut intel·lectual o l'ordenació de la informació (per exemple, diaris íntims, directoris, revistes, memoràndums, etc.).
656 #7$aTreballadors immigrants.$kExpedients administratius de districtes escolars.$2[codi de tesaurus]
$v - Subdivisió de forma
Subdivisió de forma que designa una classe o gènere específic de material tal com es defineix en el tesaurus utilitzat. El subcamp $v és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries de forma a un terme d'indexació.
$x - Subdivisió general
Subdivisió de matèries que no pot ser continguda de manera apropiada en el subcamp $v (Subdivisió de forma), $y (Subdivisió cronològica), o $z (Subdivisió geogràfica). El subcamp $x és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries de tema general a un terme.
$y - Subdivisió cronològica
Subdivisió de matèries que representa un període de temps. El subcamp $y és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries cronològica a un terme.
$z - Subdivisió geogràfica
Subdivisió de matèries geogràfica. El subcamp $z és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries geogràfica a un terme.
$0 - Número de control del registre d'autoritat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignat el terme d'indexació. Només s'utilitza quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Occupation Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El subcamp que precedeix el subcamp $2 en el camp 656 acaba en un signe de puntuació o en un parèntesi final.
656 #7$aDentistes.$2[codi de tesaurus]

Un terme d'indexació seguit d'una subdivisió de matèries no acaba en cap signe de puntuació a no ser que el terme precedent acabi en una abreviació, una inicial/lletra, una data oberta, o en altres dades que acabin en un signe de puntuació.
656 #7$aChauffeurs$zFrance.$2[codi de tesaurus]
Espaiament - No s'usa cap espai en les inicials, acrònims, o abreviacions.
Constant de visualització
- [guió associat amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z]
El guió (-) que precedeix una subdivisió en un encapçalament compost no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z.
Designació del contingut del camp:
656 #7$aCirurgians plàstics$zLos Angeles (Califòrnia)$2[codi de tesaurus]
Exemple de visualització: 
Cirurgians plàstics-Los Angeles (Califòrnia)

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat