Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 653

653 - Terme d'indexació-No controlat (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2023

Primer indicador
Nivell de terme d'indexació
# - Cap informació proporcionada
0 - Nivell sense especificar
1 - Principal
2 - Secundari
Segon indicador
Tipus de terme o nom
# - Cap informació proporcionada
0 - Terme temàtic
1 - Nom personal
2 - Nom d'entitat
3 - Nom de congrés
4 - Terme cronològic
5 - Nom geogràfic
6 - Terme de gènere/forma

Codis de subcamp
$a - Terme no controlat (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)

$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)

$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de terme d'indexació que no ha estat construïda segons les convencions normalitzades de construcció d'encapçalaments de matèria/tesaurus.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Nivell de terme d'indexació
Usat per distingir els descriptors principals i els secundaris.
# - Cap informació proporcionada
0 - Nivell sense especificar
El nivell del terme de la matèria pot ser determinat, però no s'especifica.
1 - Principal
Focus o matèria principal del contingut del material.
2 - Secundari
Aspecte menys important del contingut del material
Segon indicador - Tipus de terme o nom
Distingeix termes d'indexació no controlats per tipus.
# - Cap informació proporcionada
0 - Terme temàtic
240 00$aHere comes everybody$lGerman
245 14$aEin Mann in Dublin namens Joyce$cAnthony Burgess. [Übers. ins Dt.: Gisela u. Manfred Triesch]
653 #0$aMann
653 #5$aDublin
653 #1$aJoyce
1 - Nom personal
653 #1$aPlath
2 - Nom d'entitat
653 #2$aUNICEF
3 - Nom de congrés
4 - Terme cronològic
5 - Nom geogràfic
653 #5$aHamburg
6 - Terme de gènere/forma

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme no controlat
El terme d'indexació prové d'un sistema d'encapçalaments de matèria o tesaurus no controlats.
El subcamp $a és repetible quan hi ha més d'un terme d'indexació assignat al nivell designat en el primer indicador.
Si el segon indicador és un altre que el blanc (#), el subcamp $a no es repeteix a no ser que el contingut de tots els subcamps $a sigui del mateix tipus.
653 1#$aPiles de combustible$acarbonat evaporat$aproducció d'energia
653 ##$aHome$aUlls$aMalalties
245 10$aGesetz und Freiheit$beine Philosophie der Kunst$cHarald Fricke
653 #0$aGesetz
653 #0$aFreiheit
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Un número normalitzat o codi associat amb l'entitat esmentada al $a.

Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
653 ##$aAcousTech Mastering$0(discogs)l265260
653 ##$aTanakh$0https://id.loc.gov/authorities/names/n79054379
653 #5$aSaco Lake$0(gnis)872606$0(geonames)5092045$1https://sws.geonames.org/5092045/
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
653 ##$aRussian invasion of Ukraine$1http://www.wikidata.org/entity/Q110999040
653 ##$aMelbourne General Post Office$1http://www.wikidata.org/entity/Q6811781
653 #5$2The Scottish Salmon Company$1http://www.bbc.co.uk/things/1fa5ed44-55c0-4d90-8349-b51d28fadd14#id
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
653 ##$aHand colouring$0http://vocab.getty.edu/page/aat/300133555$1http://www.wikidata.org/entity/Q104341641$5OTU
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 653 no acaba en cap signe de puntuació o parèntesi final a no ser que la puntuació sigui part de les dades.
653 ##$aFilatèlia (Itàlia)

Els termes no controlats seguits d'un terme subsegüent no acaben en cap signe de puntuació o parèntesi final a no ser que el terme precedent acabi amb puntuació com a part de les dades.
653 1#$aGlaç, Escultura, motlles, etc.$aJocs infantils
Espaiament - No s'usa cap espai en les inicials, acrònims, o abreviacions.
653 ##$aS.C.U.B.A.
Dades de les dates del peu d'impremta - La data del peu d'impremta (és a dir, la data proporcionada en el $c de 260) pot ser usada amb el terme Peus d'impremta per a l'accés per peus d'impremta. La data del peu d'impremta apareix segons un dels tres models:
653 ##$aPeus d'impremta<segle> <data proporcionada en el $c de 260>
653 ##$aPeus d'impremta Segle XVIII 1788
653 ##$aPeus d'impremta<data no anterior a la proporcionada en el $c de 260>
653 ##$aPeus d'impremta<data no posterior a la proporcionada en el $c de 260>

No s'utilitzen els claudàtors (fins i tot quan són presents en el $c de 260).
260 ##$c[no anterior a 1479]
653 ##$aPeus d'impremta no anteriors a 1479
260 ##$c[no posterior a 21 ag. 1492]
653 ##$aPeus d'impremta no posteriors a 21 Aug. 1492

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Tipus de terme o nom [NOU, 2007]


$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2023]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2023]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [NOU, 2023]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(15/09/2023) snb@bnc.cat