Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 647

647 - Entrada secundària de matèria-Esdeveniment amb nom (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Sense definir
Sense definir
Segon indicador
Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
Part principal del terme
$a - Esdeveniment amb nom (NR)
$c - Localització de l'esdeveniment amb nom (R)
$d - Data de l'esdeveniment amb nom (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)

Part de la subdivisió de matèries
$v - Subdivisió de forma (R)
$x - Subdivisió general (R)
$y - Subdivisió cronològica (R)
$z - Subdivisió geogràfica (R)
Subcamps de control
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un esdeveniment amb nom.

Les entrades secundàries de matèria s'assignen a un registre bibliogràfic per proporcionar accés d'acord amb les regles de construcció de tesaurus acceptades generalment (per exemple, Faceted Application of Subject Terminology (FAST)). El camp 647 pot ser utilitzat per qualsevol institució que assigna encapçalaments de matèries basats en les llistes i fitxers d'autoritat identificats en el segon indicador o en el subcamp $2 (Font de l'encapçalament o del terme).

Els esdeveniments amb nom són aquells que no poden ser considerats agents responsables, per exemple, batalles, terratrèmols, fams, crisis econòmiques, focs, huracans, disturbis, vagues, erupcions volcàniques, guerres, etc.

Els esdeveniments amb nom que poden ser considerats agents responsables com ara congressos o conferències així com concursos esportius, competicions, expedicions, exposicions, fires, festivals, esdeveniments esportius, torneigs, etc. s'enregistren en el cap 611.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).
Segon indicador - Tesaurus
Sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus usats per construir l'encapçalament de matèria.
0 - Library of Congress Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ser utilitzada a LCSH i als Fitxers d'autoritats de nom que manté la Library of Congress.
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de Library of Congress Subject Headings i és apropiada per a ser utilitzada a LC Annotated Card Program.
2 - Medical Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de la National Library of Medicine i és apropiada per a ser utilitzada.
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library i i és apropiada per a ser utilitzada.
4 - Font no especificada
L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un dels valors 0-3, 5-6 del segon indicador o per un codi en el subcamp $2.
El camp 653 (Terme d'indexació-No controlat) és usat per anotar els termes que no es deriven de llistes controlades d'encapçalaments de matèria.
5 - Canadian Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings que manté la Library and Archives Canada, i és apropiada per a ser utilitzada.
6 - Répertoire de vedettes-matière
L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière que manté la Bibliothèque de l'Université Laval i és apropiada per a ser utilitzada.
7 - Font especificada en el subcamp $2
L'entrada secundària de matèria és conforme a un conjunt de regles de construcció de sistemes d'encapçalaments de matèria/tesaurus. El codi identificador es dóna al subcamp $2.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Esdeveniment amb nom
Nom d'un esdeveniment que no pot ser considerat com un agent responsable.
647 #7$aBunker Hill, Battle of$c(Boston, Massachusetts :$d1775)$2fast$0(OCoLC)fst01710024
$c - Localització de l'esdeveniment amb nom
Nom de lloc o nom d'una institució en què ocorre un esdeveniment amb nom. Les localitzacions adjacents múltiples van contingudes en un subcamp $c repetible.
647 #7$aCoal Strike$c(Great Britain :$d1984-1985)$2fast$0(OCoLC)fst00865219
$d - Data de l'esdeveniment amb nom
Data o període de temps relacionat amb un esdeveniment amb nom.
647 #7$aHurrican Katrina$d(2005)$2fast$0(OCoLC)fst01755264
$g - Informació miscel·lània
Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit.
$v - Subdivisió de forma
Subdivisió de forma que designa una classe o gènere específic de material tal com es defineix en el tesaurus utilitzat. El subcamp $v és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries de forma a un terme principal.
$x - Subdivisió general
Subdivisió de matèries que no pot ser continguda de manera apropiada en els subcamps $v (Subdivisió de forma), $y (Subdivisió cronològica), o $z (Subdivisió geogràfica). El subcamp $x és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió general de tema a un terme principal.
$y - Subdivisió cronològica
Subdivisió de matèries que representa un període de temps. El subcamp $y és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries cronològica a un terme principal.
$z - Subdivisió geogràfica
Subdivisió de matèries geogràfica. El subcamp $z és apropiat en un camp 647 únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries geogràfica a un terme principal.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
647 #7$aFamine$c(Ireland :$d1845-1852)$2fast$0(OCoLC)fst01353092
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignada l'entrada secundària de matèries. Usat només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
647 #7$aEruption of Mount Saint Helens$c(Washington :$d1980)$2fast$0(OCoLC)fst01353018
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - La puntuació dels subelements d'un encapçalament ve dictada generalment per les regles del sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus. Aquestes convencions d'entrada aclareixen les pràctiques de puntuació MARC. Un camp X47 no acaba en un signe de puntuació a no ser que el camp acabi en una abreviació, una inicial, o una data que acabi en un signe de puntuació.
Espaiament - No s'usa cap espai entre inicials, ni en els acrònims o abreviacions. S'utilitza un espai entre les inicials precedents i següents si una abreviació consisteix en més d'una sola lletra.
Constants de visualització
- [guió associat amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z]
El guió (-) que precedeix una subdivisió de matèries en un encapçalament de matèria compost no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 647 - Entrada secundària de matèria-Esdeveniment amb nom [NOU, 2016]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat