Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 611

611 - Entrada secundària de matèria-Nom de congrés (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus d'element d'entrada de nom de congrés
0 - Nom en forma inversa
1 - Nom de jurisdicció
2 - Nom en ordre directe
Segon indicador
Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)
$c - Lloc de congrés (R)
$d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)
$e - Unitat subordinada (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$j - Terme de relació (R)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$n - Número de part/secció d'una obra/congrés (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$q - Nom de congrés precedit del nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)
$s - Versió (R)
$t - Títol de l'obra (NR)
$u - Afiliació (NR)
$v - Subdivisió de forma (R)
$x - Subdivisió general (R)
$y - Subdivisió cronològica (R)
$z - Subdivisió geogràfica (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom de congrés o conferència.

Les entrades secundàries de matèria s'assignen a un registre bibliogràfic per proporcionar accés d'acord amb els principis i pautes de catalogació de matèries acceptats. El camp 611 pot ser utilitzat per qualsevol institució que assigni encapçalaments basats en les llistes i fitxers d'autoritat identificats en el segon indicador o en el subcamp $2 (Font de l'encapçalament o del terme). Els encapçalaments de matèria per a noms de congressos o conferències que s'entren subordinadament a una entitat s'anoten al camp 610.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada per al camp 611 es donen a la secció X11 Noms de congrés-Informació general.. Com que el segon indicador és diferent per a diversos camps, no està descrit en la secció d'informació general, sinó que es descriu a continuació.

INDICADORS

Segon indicador - Tesaurus
Sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus usats per construir l'encapçalament de matèria.
0 - Library of Congress Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ser utilitzada a LCSH i als Fitxers d'autoritats de nom que manté la Library of Congress.
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de Library of Congress Subject Headings i és apropiada per a ser utilitzada a LC Annotated Card Program.
2 - Medical Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de la National Library of Medicine i és apropiada per a ser utilitzada.
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library i i és apropiada per a ser utilitzada.
4 - Font no especificada
L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un dels valors 0-3, 5-6 del segon indicador ni amb un codi en el subcamp $2. El camp 653 (Terme d'indexació-No controlat) és usat per anotar els termes que no es deriven de llistes controlades d'encapçalaments de matèria.
5 - Canadian Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings que manté la Library and Archives Canada, i és apropiada per a ser utilitzada.
6 - Répertoire de vedettes-matière
L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière que manté la Bibliothèque de l'Université Laval i és apropiada per a ser utilitzada.
7 - Font especificada en el subcamp $2
L'entrada secundària de matèria és conforme a un conjunt de regles de construcció de sistemes d'encapçalaments de matèria/tesaurus. El codi identificador es dóna al subcamp $2.

EXEMPLES

611 20$aJocs Olímpics$n(23ns :$d1984 :$cLos Angeles, Califòrnia)$xRevistes.
611 27$aTour de France (Cursa ciclista)$xHistòria.$2lemac
611 27$aDerby (Cursa de cavalls)$xHistòria$yS. XX.$2lemac
611 27$aConcili Vaticà$n(2n :$d1962-1965).$tDecretum de presbyterorum ministerio et vita.$2lemac
611 27$aJornades de Llengües Estrangeres$n(3es :$d1999 :$cTarragona, Catalunya)$vRevistes.$2lemac
611 27$aCopa Catalunya (Waterpolo)$x$xHistòria.$2lemac

CONVENCIONS D'ENTRADA

Constants de visualització
- [guió associat amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z]
El guió (-) que precedeix una subdivisió en un encapçalament de materia compost no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z.
Designació del contingut del camp:
611 27$aConcili Vaticà$n(2n :$d1962-1965)$xCongressos.$2lemac
Exemple de visualització: 
Concili Vaticà (2n : 1962-1965)-Congressos.

(21/09/2022) snb@bnc.cat