Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix H


Apèndix H - Elements obsolets


MARC 21 Bibliogràfic
Octubre 2008

Camps i subcamps seleccionats que havien estat vàlids anteriorment en els formats MARC 21 i que es descriuen aquí amb finalitats de referència.

Camps

440 - Menció de col·lecció/Entrada secundària - Títol (R)

Nota de la traducció: En l'edició original, hi apareixen altres camps i subcamps MARC actualment obsolets que no s'inclouen en aquesta traducció perquè mai no han estat usats en els catàlegs de les biblioteques catalanes. L'existència i ús d'aquests camps obsolets queda recollida als corresponents blocs de camps d'Informació general, en la secció "Història dels designadors de contingut".

(03/05/2012) snb@bnc.cat