Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix C

Apèndix C - Exemples de registres de nivell mínim


MARC 21 Bibliogràfic
Octubre 2003

Exemples de registres catalogràfics que contenen tots els elements MARC requerits per als registres bibliogràfics de nivell mínim. Els requeriments de registres de nivell mínim s'han escollit per proporcionar la informació suficient per identificar un document bibliogràfic i generar una descripció bibliogràfica bàsica. Els registres poden incloure més elements que els identificats en els requeriments de registres de nivell mínim. Tot i que les dades s'han obtingut de registres bibliogràfics reals, aquests registres s'inclouen únicament amb finalitat il·lustrativa i no són utilitzables amb finalitats bibliogràfiques.

El creador de les dades bibliogràfiques no s'especifica en aquests registres d'exemple. El camp 008/39 conté el codi d (Altres fonts) i el camp 040, subcamps $a i $c conté la frase <codi d'organització> en lloc d'un codi MARC vàlid. A més a més, el camp 001 (Número de control del registre) i el camp 003 (Identificador del número de registre) contenen les frases <número de control> i <identificador de número de control> respectivament, indicant que el registre és només un exemple. Les parts de la Capçalera (CAP) generades pel sistema es representen per asteriscs (*). També manca als registres el Directori generat pel sistema. Les posicions del camp 008 han estat segmentades per facilitar-ne la lectura. Tot i que la segmentació exacta varia, els dos primers segments contenen sempre les posicions 00-05 i 06-14. L'últim segment conté sempre les posicions 35-39. Els registres de nivell mínim es poden identificar pel codi 7 a la Capçalera/17 (nivell de codificació).

Hi ha disponibles els exemples següents:


REGISTRE DE NIVELL MÍNIM - LLIBRE

Aquest exemple es pot identificar com un registre de nivell mínim de material textual imprès pel codi a de la Capçalera/06, i com un document monogràfic pel codi m de la Capçalera/07. El registre conté els camps d'informació bibliogràfica bàsics: camps 100 (Entrada principal de nom personal), 245 Menció de títol), 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)) i 300 (Descripció física).

Capçalera/00-23 *****cam##22*****7a#4500
001 <número de control>
003 <identificador de número de control>
005 19921113071152.5
008/00-39 870102s1962####at############000#0#eng#d
040 ##$a<codi d'organització>$c<codi d'organització>
100 1#$aKelleher, James M.
245 10$aRoman fever :$ba story of the struggle by the Catholic people of New South Wales to remedy the injustice caused by the Education Acts of 1866 and 1880--an observer's opinion of the causes which so far have rendered that struggle in vain /$cby James M. Kelleher.
260 ##$aSurrey Hills, N.S.W. :$bCatholic Press Newspaper Co.,$c[1962?]
300 ##$a139 p. ;$c16 cm.

REGISTRE DE NIVELL MÍNIM - FITXER INFORMÀTIC

Aquest exemple es pot identificar com un registre de nivell mínim de fitxer informàtic pel codi m de la Capçalera/06, i com un document monogràfic pel codi m de la Capçalera/07. El registre conté els camps d'informació bibliogràfica bàsics: camps 100 (Entrada principal de nom personal), 245 (Menció de títol), 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)) i 300 (Descripció física).

Capçalera/00-22 *****nm##22*****7a#4500
001 <número de control>
003 <identificador de número de control>
005 19930729093320.6
008/00-39 930729s1989####azu####|###b||######eng#d
040 ##$a<codi d'organització>$c<codi d'organització>
245 00$aPC nations$h[electronic resource] :$bflags and national anthems of 175 countries.
256 ##$aComputer program.
260 ##$aTempe, Ariz. :$bPC Globe,$cc1989.
300 ##$a2 computer disks :$bcol. ;$c5 1/4 in.
538 ##$aSystem requirements: IBM/Tandy; EGA or VGA monitor only.

REGISTRE DE NIVELL MÍNIM - PARTITURA MUSICAL

Aquest exemple es pot identificar com a registre de nivell mínim de música impresa pel codi c de la Capçalera/06. Conté la informació bibliogràfica bàsica, i el camp 028 (Número d'editor). El creador d'aquest registre ha decidit augmentar-lo amb l'addició del camp 650 (Entrada secundària de matèries - Terme temàtic).

Capçalera/00-23 *****ccm##22*****7a#4500
001 <número de control>
003 <identificador de número de control>
005 19920521106200.5
008/00-39 870305s1984####enkpva#########n########d
028 32$aED 12215$bSchott
040 ##$a<codi d'organització>$c<codi d'organització>
100 1#$aFauré, Gabriel,$d1845-1924.
240 10$aPavan,$morchestra,$nop. 50,$rF# minor;$oarr.
245 00$aPavane /$cGabriel Fauré ; arranged for flute and guitar by Stefan Nesyba.
260 ##$aLondon ;$aNew York :$bSchott,$c1984.
300 ##$a1 score (7 p.) + 1 part (4 p.) ;$c30 cm.
650 #0$aFlute and guitar music, Arranged$vScores and parts.

REGISTRE DE NIVELL MÍNIM - MAPA

Aquest exemple es pot identificar com un registre de nivell mínim de mapa pel codi e de la Capçalera/06. A més dels camps requerits en un registre de nivell mínim, conté diversos camps de nota general (camp 500), i entrades secundàries de matèries de tema (camp 650).

Capçalera/00-23 *****cem##22*****7a#4500
001 <número de control>
003 <identificador de número de control>
005 19921010061154.5
007/00-07 aj|canzn
008/00-39 870605s1984####bcc#######a##s##0###eng#d
034 1#$aa$b2000000
040 ##$a<codi d'organització>$c<codi d'organització>
052 ##$a3511
110 1#$aBritish Columbia.$bGeological Branch.$bResource Data and Analysis.
245 10$aProducing mines, mineral deposits with reserves, and significant coal deposits of British Columbia /$ccompiled by Geological Branch, Resource Data and Analysis Section.
255 ##$aScale l:2,000,000.
260 ##$a[Victoria?] :$bProvince of British Columbia, Ministry of Energy Mines and Petroleum Resources, Mineral Resources Branch,$c[1984]
300 ##$a1 map :$bcol. ;$c73 x 87 cm.
500 ##$a"Minerals, April 1984. Coal, 1984."
500 ##$a"Sheet 1."
500 ##$a"Cartography of base and mineral potential by Pierino Chicorell. Compilation and cartography of legend data by Catherine Nesmith."
500 ##$aAccompanied by sheet 2 (77 x 70 cm.) which has: List of metal and industrial mineral mines in British Columbia -- [List of] mineral deposits with reserves.
650 #0$aMines and mineral resources$zBritish Columbia$vMaps.
650 #0$aCoal mines and mining$zBritish Columbia$vMaps.

REGISTRE DE NIVELL MÍNIM - PUBLICACIÓ EN SÈRIE

Aquest exemple es pot identificar com un registre de nivell mínim de material textual pel codi e de la Capçalera/06, i com una publicació en sèrie pel codi s en la Capçaler/07. Conté els camps següents a més dels requerits per al registre de nivell nacional de nivell mínim: camp 310 (Periodicitat actual de la publicació), camp 500 (Nota general), i camp 710 (Entrada secundària de nom d'entitat).

Capçalera/00-23 *****cas##22*****7a#4500
001 <número de control>
003 <identificador de número de control>
005 19920813032152.0
008/00-39 870313u19uu9999wiufr#p#######0####0eng#d
040 ##$a<codi d'organització>$c<codi d'organització>
245 00$aWater conditions in Wisconsin /$cUniversity Extension, The University of Wisconsin Geological and Natural History Survey.
260 ##$aMadison, Wis. :$bThe Survey,
300 00$av.
310 ##$aSemiannual
500 ##$aDescription based on: July 1-Dec. 31, 1967; title from caption.
710 20$aWisconsin Geological and Natural History Survey.

REGISTRE DE NIVELL MÍNIM - MATERIALS MIXTS

Aquest exemple es pot identificar com un registre de nivell mínim de materials mixts pel codi p de la Capçalera/06. A més dels camps requerits en un registre de nivell mínim, conté diversos camps de nota (camp 500), i entrades secundàries de matèries de tema (camp 650).

Capçalera/00-23 *****cpca#22*****7a#4500
001 <número de control>
003 <identificador de número de control>
005 19921010061154.5
008/00-39 931229i18181986usx#####|###########eng#d
040 ##$a<codi d'organització>$c<codi d'organització>
100 1#$aWertham, Fredric,$d1895-1981.
245 00$kPapers,$f1818-1986$g(bulk 1945-1975)
300 ##$a82,200$fitems
300 ##$a216$fcontainers.
300 ##$a85.1$flinear feet.
545 ##$aPsychiatrist and author.

(03/05/2012) snb@bnc.cat