Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 70X-75X

70X-75X - Camps d'entrades secundàries-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

700 - Entrada secundària - Nom personal (R) Complet | Concís
710 - Entrada secundària - Nom d'entitat (R) Complet | Concís
711 - Entrada secundària - Nom de congrés (R) Complet | Concís
720 - Entrada secundària - Nom no controlat (R) Complet | Concís
730 - Entrada secundària - Títol uniforme (R) Complet | Concís
740 - Entrada secundària - Títol analític/relacionat no controlat (R) Complet | Concís
751 - Entrada secundària - Nom geogràfic (R) Complet | Concís
752 - Entrada secundària - Nom jeràrquic de lloc (R) Complet | Concís
753 - Detalls del sistema per a l'accés als fitxers informàtics (R) Complet | Concís
754 - Entrada secundària - Identificació taxonòmica (R) Complet | Concís
758 - Identificador de recurs (R) Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Entrades secundàries que proporcionen accés addicional en un registre bibliogràfic a partir de noms i/o títols que tenen diverses relacions amb una obra. Les entrades secundàries es fan per a persones, entitats, i congressos que tenen algun tipus de responsabilitat en la creació de l'obra, incloent-hi responsabilitats intel·lectuals i de publicació. També s'inclouen entrades secundàries per a altres títols sota control d'autoritat relatiu a l'obra per a la qual es fa el registre, com ara altres edicions, etc. El camp 740 conté un títol sense control d'autoritat per a una part del document catalogat, o per a un document relacionat. Les entrades secundàries s'assignen als registres per a persones, entitats, congressos, i títols que no tenen accés per entrades de matèries o de col·leccions. Els camps 752-754 proporcionen accés a un document per altres aspectes del seu contingut o descripció.

Les decripcions del primer indicador i tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada dels camps 700, 710, 711, i 730 es donen en les seccions següents d'Informació general: X00, X10, X11, i X30. El segon indicador es descriu en la secció específica per a cada un dels camps. Tots els designadors de contingut dels camps 720, 740-758 es descriuen en la secció específica per a cada un dels camps.

Els camps d'entrada secundària no s'utilitzen tant sovint en els registres bibliogràfics de materials de control arxivístic com en els de materials sota un altre tipus de control. En el control arxivístic, per a l'accés es fa més ús dels camps 6XX .


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 705 - Entrada secundària - Nom personal (Intèrpret) (MU) [OBSOLET, 1980] [USMARC només]
Camp 715 - Entrada secundària - Nom d'entitat (Grup d'intèrprets) (MU) [OBSOLET, 1980] [USMARC només]
Camp 751 - Entrada de nom geogràfic/nom d'àrea [OBSOLET] [CAN/MARC només]
Camp 751 - Entrada secundària - Nom geogràfic [NOU, 2007]
Camp 755 - Entrada secundària - Característiques físiques [OBSOLET, 1995]
Camp 758 - Identificador de recurs [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat