Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 70X-75X >> 752

752 - Entrada secundària-Nom jeràrquic de lloc (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - País o entitat més gran (R)
$b - Jurisdicció política de primer ordre (NR)
$c - Jurisdicció política intermèdia (R)
$d - Ciutat (NR)
$e - Terme de relació (R)
$f - Subsecció d'una ciutat (R)
$g - Altres regions i accidents geogràfics no jurisdiccionals (R)
$h - Zona extraterrestre (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària en què l'element d'entrada és una forma jeràrquica del nom de lloc que està relacionat amb un atribut particular del document descrit, per exemple, el lloc de publicació d'un llibre rar. En la visualització es pot generar un guió (--) per separar els subelements del nom de lloc, per exemple, Canadà -- Colúmbia Britànica -- Vancouver.

Aquesta classe d'entrada secundària s'assigna d'acord amb les diferents regles de catalogació per donar accés a un registre bibliogràfic per mitjà d'una forma jeràrquica d'un nom de lloc relacionat amb un atribut particular (per exemple, per als diaris, el nom de la comunitat que serveix, per als llibres rars, el lloc de publicació o impressió).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - País o entitat més gran
Nom d'un país o d'una jurisdicció més gran. També conté els noms d'àrees/entitats geogràfiques com ara continents o hemisferis a nivell de país o superior. El subcamp $a es pot repetir per a les jerarquies quan es donen múltiples nivells, conservant l'ordre de superior a inferior.
752 ##$aEspanya$dMadrid.
$b - Jurisdicció política de primer ordre
Nom de jurisdicció o divisió política de primer ordre i, depenent del país, pot incloure noms d'estats, províncies, territoris, departaments, etc.
752 ##$aFrança$bDoubs.
$c - Jurisdicció política intermèdia
Nom de jurisdicció o divisió política de segon ordre o inferior, però que no inclou ciutats o pobles, i, depenent del país, pot incloure noms de comptats, illes, municipis, prefectures, regions, etc. El subcamp $c es pot repetir per a les jerarquies quan es donen múltiples nivells, conservant l'ordre de superior a inferior.
752 ##$aAnglaterra$cGreater Manchester$dManchester.
752 ##$aEstats Units d'Amèrica$bMaryland$cMontgomery County.
$d - Ciutat
Nom de la ciutat.
752 ##$aUnited States$bKansas$cButler$dAugusta.
752 ##$aCanadà$bColúmbia Britànica$dVancouver.
700 11$aFranklin, Benjamin,$d1706-1790,$eimpressor.
752 ##$aEstats Units d'Amèrica$bPennsilvània$dFiladèlfia.
$e - Terme de relació
Designació de la relació entre un nom geogràfic i els materials descrits (per exemple, lloc de l'esdeveniment, lloc de publicació, etc.)
752 ##$aAnglaterra$dLondres,$elloc de publicació.
752 ##$aEscòcia$dEdimburg,$elloc de fabricació.
$f - Subsecció d'una ciutat
Nom d'una unitat menor dins un lloc habitat, per exemple, barris, parcs o carrers.
752 ##$aUnited States$bCalifornia$cLos Angeles (County)$dLos Angeles$fLittle Tokyo.$2tgn
$g - Altres regions i accidents geogràfics no jurisdiccionals
Nom d'una entitat geogràfica terrestre no jurisdiccional, per exemple, rius, llacs, illes, muntanyes, etc. El subcamp $g es pot repetir per a les jerarquies quan es donen múltiples nivells, conservant l'ordre de superior a inferior.
752 ##$aAfrica$gNile River$gSixth Cataract.$2tgn
$h - Zona extraterrestre
Nom de qualsevol entitat o espai extraterrestre i hi inclou sistemes solars, galaxies, sistemes estelars, i planetes així com accidents geogràfics de planetes individuals, etc. El subcamp $h pot ser repetit per a les jerarquies quan es donen múltiples nivells, conservant l'ordre de superior a inferior.
752 ##$hMars$hValles Marineris.$2Codi MARC per al Gazetteer of Planetary Nomenclature
$0 - Número de control del registre d'autoritat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la font de la llista a partir de la qual s'ha assignat el nom geogràfic.
Codi de: Name and Title Authority Source Codes.
752 ##$aUnited States$bNew York (State)$gNiagara Falls.$2lcsh/naf
752 ##$aCanada$bOntario (Province)$gNiagara Falls.$2lcsh/naf
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Es pot utilitzar més d'un codi de relació o d'un URI quan el nom de lloc jeràrquic té més d'una funció. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.
752 ##$aAnglaterra$dLondres.$4pup
752 ##$aEscòcia$dEdimburg,$4mfp
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 752 acaba en un signe de puntuació a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. No s'anota cap puntuació entre subcamps.
Constant de visualització
- [guió]
El guió que va a continuació de cada subcamp excepte del darrer subcamp en el camp no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització.
Designació de contingut del camp:
752 ##$aUnited States$bAlabama$dMontgomery.
Visualització: 
United States-Alabama-Montgomery.
Ordre dels subcamps - Els subcamps han d'estar en ordre descendent de nivell superior de lloc a nivell inferior de lloc.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

En les especificacions de publicacions en sèrie, aquest camp va ser definit originalment el 1975 com Entrada no-AACR/ALA-Lloc de publicació per contenir una forma d'accés geogràfic per als diaris. El 1978, el nom del camp va ser canviat a Accés per lloc de publicació (Diaris) per aclarir el seu ús.

El 1983, el camp va ser redefinit per al seu ús amb altres formes de materials i va ser validat per a les especificacions de llibres, mapes, i música. El nom del camp va ser canviat a Lloc de publicació/impressió.

El 1984, el camp va ser redefinit per incloure-hi el lloc de producció i va ser validat per a les especificacions de materials de control d'arxius i manuscrits i materials visuals. El nom del camp va ser canviat a Entrada secundària-Lloc de publicació o producció.

El 1986, els noms actuals del camp i subcamps van ser validats per reflectir millor una aplicació del camp més generalitzada.

$a - País o entitat més gran [REDENOMINAT, 2005]
$b - Jurisdicció política de primer ordre [REDENOMINAT, 2005]
$c - Jurisdicció política intermèdia [REDENOMINAT, 2005]
$e - Terme de relació [NOU, 2016]
$f - Subsecció d'una ciutat [NOU, 2005]
$g - Altres regions i característiques geogràfiques no jurisdiccionals [NOU, 2005]
$h - Zona extraterrestre [NOU, 2005]
$2 - Font de l'encapçalament o del terme [NOU, 2005]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [REDEFINIT, 2010]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$4 - Codi de relació [NOU, 2016]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
    El subcamp $a va ser redenominat i redescrit per permetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i dels codis no MARC.

(11/05/2018) snb@bnc.cat