Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 70X-75X >> 753

753 - Detalls del sistema per a l'accés als fitxers informàtics (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Marca i model de la màquina (NR)
$b - Llenguatge de programació (NR)
$c - Sistema operatiu (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre els aspectes tècnics d'un fitxer informàtic i de qualsevol material d'acompanyament que poden ser utilitzats per a seleccionar i ordenar el registre amb altres registres en un índex imprès.

Usat per al tipus de màquina, sistema operatiu, i/o el llenguatge de programació. Aquesta classe d'entrada secundària és assignada d'acord amb les regles de catalogació per donar accés al registre bibliogràfic al qual no seria possible d'una altra manera, i per facilitar la selecció i ordenació dels registres per a la producció d'índexs impressos.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Marca i model de la màquina
753 ##$aIBM PC$bPascal$cDOS 1.1
$b - Llenguatge de programació
Nom del llenguatge de programació associat amb les dades que comprenen el fitxer d'ordinador (per exemple, Pascal).
753 ##$aCompaq$bBasic$cDOS 3.2
$c - Sistema operatiu
753 ##$aApple II$cDOS 3.3
753 ##$aIBM PC$cWindows 98
753 ##$aIBM PC$cOS/2 Warp
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
753 ##$aSony PlayStation 4$0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1071$2gcipplatform
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la font dels termes en els subcamps $a i $c quan s'obtenen d'una llista controlada.
Codi de: Subject Heading and Term Source Codes..
753 ##$aNintendo Game Boy Advance$0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1038$2gcipplatform
753 ##$aNintendo DS$0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1029$2gcipplatform
[Joc compatible amb dues plataformes de jocs]
753 ##$cMicrosoft Windows 8$0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1078$2gcipplatform
753 ##$cApple Mac OS X 10.9$0(uri) http://gamemetadata.org/uri/platform/1109$2gcipplatform ]
[Joc compatible per a PC/MAC amb múltiples sistemes operatius]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 753 no acaba en cap signe de puntuació a no ser que el camp acabi en una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. No s'anota cap puntuació entre subcamps.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2016]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$2 - Font del terme [NOU, 2016]

(11/05/2018) snb@bnc.cat