Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 70X-75X >> 754

754 - Entrada secundària-Identificació taxonòmica (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nom taxonòmic (R)
$c - Categoria taxonòmica (R)
$d - Nom comú o alternatiu (R)
$x - Nota interna (R)
$z - Nota pública (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de la identificació taxonòmica (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària en què l'element d'entrada és el nom o la categoria taxonòmics associats amb el document descrit.

Els subcamps $a i $2 s'utilitzen sempre.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom taxonòmic
Noms taxonòmics conformes als controls de sintaxi del sistema de classificació taxonòmica identificat en el subcamp $2. El subcamp $a és repetible per a cada nom taxonòmic associat amb el document. El $a va precedit del subcamp $c, que indica la categoria jeràrquica taxonòmica a la qual pertany el nom. Cada combinació s'entra en sucamps $c i $a repetibles en l'ordre jeràrquic taxonòmic.
754 ##$cregne$aPlantae$cphylum$aSpermatophyta$cclasse$aAngiospermae$csubclasse$aDicotyledoneae$cordre$aRosales$cfamília$aRosaceae$cgenus$aRosa$cspecies$asetigera$cvarietat$atomentosa.$2[codi per a Lyman David Benson's Plant Classification]
$c - Categoria taxonòmica
Categoria taxonòmica a la qual pertany el nom del subcamp $a. Els termes usats en aquest subcamp s'especifiquen amb el tesaurus identificat en el subcamp $2. El subcamp $c precedeix sempre les dades amb les quals va associat.
754 ##$cfamília$aGekkonidae$cgenus$aHemidactylus$cespècie$aTurcicus.$2[font de la identificació taxonòmica]
$d - Nom comú o alternatiu
Nom comú o alternatiu al qual pertany el nom del subcamp $a. El subcamp $d pot referir-se a una o més ocurrències del subcamp $a.
754 ##$cfamília$aGekkonidae$cgènere$aHemidactylus$cespècie$aTurcicus$dMediterranean gecko$dMediterranean gekko.$2[font de la identificació taxonòmica]
754 ##$cfamília$aViperidae$cgenus$aSistrurus$cespècie$amiliarius$dDusky pigmy rattlesnake$dGround rattler$dPigmy rattler$dPigmy rattlesnake$dRattler$dRattlesnake.$2[font de la identificació taxonòmica]
754 ##$cfamília$aViperidae$cgènere$aCrotalus$aespècie$aadamanteus$dDiamondback$dDiamondback rattlesnake$dEastern diamondback$dEastern diamondback rattlesnake$dRattler$dRattlesnake.$2[font de la identificació taxonòmica]
$x - Nota interna
Nota que no es visualitza per al públic.
754 ##$cfamília$aGekkonidae$cgènere$aHemidactylus$cespècie$aTurcicus$dMediterranean gecko$dMediterranean gekko$xHemidactylus turcicus.$2[font de la identificació taxonòmica]
$z - Nota pública
Nota relativa a la identificació taxonòmica escrita de forma adequada o destinada per a la visualització pública.
754 ##$cfamília$aPottiaceae$cgènere$aBarbula$cespècie$aagraria$xBarbula agraria.$zAutoritat d'espècie: Hedw.turcicus.$2[font de la identificació taxonòmica]
754 ##$cfamily$aPoaceae$cgenus$aAndropogon$cspecies$aglomeratus$cvariety$apumilus$dBushy Broom Grass$xAndropogon glomeratus$zSpecies authority: (Walt.) BSP$zVariety authority: Vasey turcicus.$2[font de la identificació taxonòmica]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de la identificació taxonòmica
Nom o codi MARC que identifica la font de la llista a partir de la qual s'ha assignat la identificació taxonòmica. Codi de: Taxonomic Classification Source Codes.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El subcamp que precedeix el subcamp $2 del camp 754 acaba en un punt a no ser que l'última paraula del subcamp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. No s'utilitza cap puntuació entre els subcamps $a repetits.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$a - Nom taxonòmic/categoria jeràrquica taxonòmica [REDEFINIT, 2001]
    Abans del 2001, el subcamp $a contenia el nom taxonòmic i la categoria jeràrquica taxonòmica a la qual pertanyia el nom.
$c - Categoria taxonòmica [NOU, 2001]
$d - Nom comú o alternatiu [NOU, 2001]
$x - Nota interna [NOU, 2001]
$z - Nota pública [NOU, 2001]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [REDEFINIT, 2010]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat