Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 70X-75X >> 711

711 - Entrada secundària-Nom de congrés (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus d'element d'entrada de nom de congrés
0 - Nom en ordre invers
1 - Nom de jurisdicció
2 - Nom en ordre directe
Segon indicador
Tipus d'entrada secundària
# - Cap informació proporcionada
2 - Entrada analítica

Codis de subcamp
$a - Nom de congrés o nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)
$c - Lloc de congrés (R)
$d - Data de congrés o de signatura d'un tractat (R)
$e - Unitat subordinada (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$i - Informació de relació (R)
$j - Term de relació(R)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment de l'execució (música) (R)
$n - Número de part/secció/congrés (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$q - Nom de congrés precedit del nom de jurisdicció com a element d'entrada (NR)
$s - Versió (R)
$t - Títol de l'obra (NR)
$u - Afiliació (NR)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària en la qual l'element d'entrada és un nom de congrés.

Les entrades secundàries s'assignen d'acord amb les diferents normes de catalogació per proporcionar accés al registre bibliogràfic des dels encapçalaments de nom de congrés o conferència que no poden ser assignats de manera apropiada com a camps 611 (Entrada secundària de matèria-Nom de congrés) o 811 (Entrada secundària de col·lecció-Nom de congrés).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els codis de subcamp, així com les convencions d'entrada per al camp 711, es donen en la secció X11 Noms de congrés-Informació general. Com que el segon indicador és diferent per als diversos camps, no es descriu en la secció d'informació general, sinó que es descriu a continuació.

INDICADORS

Segon indicador - Tipus d'entrada secundària
Distingeix entre una entrada analítica i l'absència d'informació.
# - Cap informació proporcionada
Usat quan l'entrada secundària no és per a una entrada analítica o quan no es proporciona cap informació que indiqui si l'entrada secundària és una analítica.
245 00$aNeoplasm and gnosticism /$cRichard T. Wallis, editor, Jay Bregman, associate editor.
500 ##$aPapers presented at the 6th international conference of the International Society for Neoplatonic Studies, entitled International Conference on Neoplatonism and Gnosticism, held at University of Oklahoma, Mar. 18-21, 1984.
711 2#$aInternational Conference on Neoplatonism and Gnosticism$d(1984 :$cUniversity of Oklahoma)
111 2#$aInternational Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity$d(1988 :$cOklahoma City, Oklahoma)
245 00$aAddendum to the Proceedings of the 1988 International Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity :$bApril 19-22, 1988, Oklahoma City, Oklahoma, USA.
711 2#$aInternational Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity$d(1988 :$cOklahoma City, Oklahoma).$tProceedings of the 1988 International Aerospace and Ground Conference on Lightning and Static Electricity.
2 - Entrada anlítica
El document que es cataloga conté l'obra representada per l'entrada secundària.
245 00$aInternational bilateral dialogues :$b1965-1991 : list of commissions, meetings, themes, and reports /$ccompiled by Günther Gassman. Report / Fifth Forum on Bilateral Conversations.
711 22$aForum on Bilateral Conversations$n(5è :$d1990 :$cBudapest, Hongria).$tReport.$f1991.

EXEMPLES

711 2#$aConcurs Internacional d'Execució Musical Maria Canals
711 2#$aWomen and National Health Insurance Meeting$d(1980 :$cWashington, D.C.)
711 2#$aJuegos Panamericanos$n(6ns :$d1971 :$cCali, Colòmbia)
711 22$aUnited Nations Conference on the Law of the Sea$n(1r :$d1958 :$cGinebra, Suïssa).$tProceedings.$kSeleccions. $f1960.
711 2#$aMostly Mozart Festival.$eOrchestra.
711 2#$aTheatertreffen Berlin (Festival)
711 2#$aConference on Philosophy and Its History$d(1983 :$cUniversity of Lancaster)
711 2#$aJocs Olímpics$n(21ns :$d1976 :$cMont-real, Quebec).$eOrganizing Committee.$eArts and Culture Program.$eVisual Arts Section.
711 22$aConcili de Trento$d(1545-1563).$tCanones et decreta.$lAnglès.$kSeleccions.$f1912.
711 2#$aAsian Games$n(9ns :$d1982 :$cDelhi, Índia)

(21/09/2022) snb@bnc.cat