Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X

841-88X - Fons, grafies alternatives, etc.-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2023

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

841 - Valors de les dades codificades de fons (NR) Concís
842 - Designador textual de forma física (NR) Concís
843 - Nota de reproducció (R) Concís
844 - Nom de la unitat (NR) Concís
845 - Nota sobre els termes que regulen l'ús i la reproducció (R) Concís
850 - Institució que té els fons (R) Complet | Concís
852 - Localització (R) Complet | Concís
853 - Llegendes i patró - Unitat bibliogràfica bàsica (R) Concís
854 - Llegendes i patró - Material suplementari (R) Concís
855 - Llegendes i patró - Índexs (R) Concís
856 - Localització i accés electrònics (R) Complet | Concís
857 - Localització i accés d'arxius electrònics (R) Complet | Concís
863 - Enumeració i cronologia - Unitat bibliogràfica bàsica (R) Concís
864 - Enumeració i cronologia - Material suplementari (R) Concís
865 - Enumeració i cronologia - Índexs (R) Concís
866 - Fons textuals - Unitat bibliogràfica bàsica (R) Concís
867 - Fons textuals - Material suplementari (R) Concís
868 - Fons textuals - Índexs (R) Concís
876 - Informació del document - Unitat bibliogràfica bàsica (R) Concís
877 - Informació del document - Material suplementari (R) Concís
878 - Informació del document - Índexs (R) Concís
880 - Representació de grafies alternatives (R) Complet | Concís
881 - Mencions de manifestació (R) Complet | Concís
882 - Informació sobre el registre de substitució (NR) Complet | Concís
883 - Procedència de les metadades (R) Complet | Concís
884 - Informació sobre la conversió de la descripció (R) Complet | Concís
885 - Informació coincident (R) Complet | Concís
886 - Camp d'informació de MARC aliè (R) Complet | Concís
887 - Camp d'informació no MARC (R) Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Descripcions dels elements que són una part integrant de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques i dels elements que poden aparèixer tant en registres bibliogràfics com en registres MARC de fons separats.

El camp 850 és un camp de registre bibliogràfic que conté un mínim de dades de localització de fons. El camp 852 conté dades de localització més àmplies. El camp 856 conté informació sobre la localització de recursos electrònics. Aquests camps es descriuen de forma completa en aquest document. Els camps 841-845, 853-855 i 863-878 només estan llistats en aquest document.

Les descripcions completes apareixen a Format MARC 21 concís per a dades de fons. El format de fons ha de ser consultat per a les descripcions completes referents a la inclusió dels camps 841-845, 853-855, i 863-878 en els registres bibliogràfics. Els camps 880, 882, 886 i 887 tenen usos especials descrits en aquest document.

Els camps 880, 882, 883, 884, 885, 886 i 887 tenen usos especials descrits en aquest document.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 851 - Localització (MA, MP, MV) [OBSOLET, 1993]
Els dos indicadors estaven sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Nom (conservador o propietari)), $b (Divisió institucional), $c (Adreça postal), $d (País), $e (Localització d'unitats), $f (Número de document), $g (Codi del repositori de localització), $3 (Materials especificats), $6 (Enllaç). La informació sobre la localització pot ser continguda en el camp 852 (Localització) bibliogràfic o de fons.
Camp 857 - Localització i accés d'arxius electrònics [NOU, 2023]
Camp 870 - Nom variant personal (LL, MA, MP, MU, MV, PS) [OBSOLET, 1987]
Camp 871 - Nom variant d'entitat (LL, MA, MP, MU, MV, PS) [OBSOLET, 1987]
Camp 872 - Nom variant de conferència o congrés (LL, MA, MP, MU, MV, PS) [OBSOLET, 1987]
Camp 873 - Encapçalament variant de títol uniforme g (LL, MA, MP, MU,MV, PS) [OBSOLET, 1987]

Els camps 870, 871, 872, i 873 es van definir per a les especificacions de publicacions en sèrie el 1979. Els codis de subcamp eren els mateixos del camp d'encapçalament corresponent, amb l'addició del subcamp $j (Etiqueta i número de seqüència del camp dels quals un camp 87X és una variant). El primer indicador de cada camp era el mateix del camp d'encapçalament corresponent 1XX, 4XX, 6XX, 7XX, o 8XX. El segon indicador especificava la forma de l'encapçalament:

Segon indicador - Forma de l'encapaçalament.
0 - Forma d'ALA, autenticada per la LC
1 - Forma d'AACR 1, autenticada per la LC
2 - Forma d'ALA, encara no autenticada per la LC
3 - Forma d'ALA, encara no autenticada per la LC

Camp 881 - Mencions de manifestació [NOU, 2020]
Camp 882 - Informació sobre el registre de substitució [NOU, 2007]
Camp 883 - Procedència de les metadades generades per màquina [NOU, 2012]
Camp 883 - Procedència de les metadades generades per màquina [REDENOMINAT, 2020]
Camp 884 - Informació sobre la conversió de la descripció [NOU, 2015]
Camp 885 - Informació coincident [NOU, 2016]
Camp 887 - Camp d'informació no MARC [NOU, 2001]


(15/09/2023) snb@bnc.cat