Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 850

850 - Institució que té els fons (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Institució que conserva els fons (R) $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent als fons del document descrit per la institució especificada.

Es pot repetir quan la mida d'un sol camp excedeix les limitacions del sistema a causa del nombre de subcamps $a presents.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Institució que conserva els fons
Codi MARC o nom de la institució que té el document.
Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts usades en els registres MARC 21.
850 ##$aAAP$aCU$aDLC$aMiU
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 850 no acaba en un punt.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$b - Fons (MU, MV, PS) [OBSOLET, 1990]
$d - Dates inclusives (MU, MV, PS) [OBSOLET, , 1990]
$e - Menció de retenció (FI, MU, MV, PS) [OBSOLET, 1990]

(03/05/2012) snb@bnc.cat