Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 856

856 - Localització i accés electrònics (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2022

Primer indicador
Mètode d'accés
# - Cap informació proporcionada
0 - Correu electrònic
1 - FTP
2 - Connexió remota (Telnet)
3 - Connexió telefònica
4 - HTTP
7 - Mètode especificat al subcamp $2
Segon indicador
Relació
# - Cap informació proporcionada
0 - Recurs
1 - Versió del recurs
2 - Recurs relacionat
3 - Part o parts components d'un recurs
4 - Versió d'una part o parts components d'un recurs
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Nom de l'amfitrió (R)
$c - Informació de compressió (R)
$d - Directori i subdirectoris (R)
$e - Provinença de les dades (R)
$f - Nom electrònic (R)
$g - Identificador persistent (R)
$h - URI (Uniform Resource Identifier) no funcional (R)
$l - Informació normalitzada que regula l'accés (R)
$m - Contacte per a l'ajuda en l'accés (R)
$n - Termes que regulen l'accés (R)
$o - Sistema operatiu (NR)
$p - Port (NR)
$q - Tipus de format electrònic (R)
$r - Informació normalitzada que regula l'accés i la reproducció (R)
$s - Dimensions del fitxer (R)
$t - Termes que regulen l'accés i la reproducció (R)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$v - Horari d'accés disponible (R)
$w - Número de control del registre (R)
$x - Nota interna (R)
$y - Text d'enllaç (R)
$z - Nota pública (R)
$2 - Mètode d'accés (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Estat d'accés (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació necessària per a localitzar un recurs electrònic. El camp es pot utilitzar en un registre bibliogràfic d'un recurs quan aquest recurs o un subconjunt seu està disponible electrònicament. A més, es pot utilitzar per a localitzar i accedir a una versió electrònica d'un recurs no electrònic descrit en el registre bibliogràfic, o a un recurs electrònic relacionat. La frase "recurs electrònic en xarxa" s'utilitza per a fer referència a un recurs electrònic al contingut del qual s'accedeix utilitzant un protocol de xarxa com ara telnet, http, ftp, etc.

Vegeu les Pautes per a l'ús del camp 856 per a una descripció més detallada de l'ús del camp 856.

El camp 856 es repeteix quan els elements de localització varien (la URL del subcamp $u o quan s'utilitzen els subcamps $a, $d). També es repeteix quan s'utilitza més d'un mètode d'accés, quan estan disponibles electrònicament diferents parts del document, quan s'anoten rèpliques de llocs web, quan s'indiquen diferents formats/resolucions amb diferents URL i quan s'anoten documents relacionats.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Mètode d'accés
Mètode d'accés al recurs electrònic. Si el recurs està disponible per mitjà de més d'un mètode d'accés, el camp es repeteix amb les dades apropiades per a cada mètode. Els mètodes definits són els protocols principals TCP (Transmission Control Protocol) i IP (Internet Protocol). Quan s'anota una URL en el subcamp $u, el valor correspon al mètode d'accés (esquema URL), que també és el primer element de la seqüència.
# - Cap informació proporcionada
0 - Correu electrònic
L'accés es fa per mitjà del correu electrònic. L'accés inclou subscripcions a revistes electròniques o fòrums electrònics per mitjà d'un programari pensat per ser usat per un sistema de correu electrònic.
856 0#$umailto:ejap@phil.indiana.edu
1 - FTP
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà del File Transfer Protocol (FTP).
856 1#$uftp://path.net/pub/docs/urn2urc.ps
2 - Connexió remota (Telnet)
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà d'una connexió remota (Telnet).
856 2#$utelnet://pucc.princeton.edu
3 - Connexió telefònica
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà d'una línia telefònica convencional. La informació addicional en els subcamps del registre pot permetre que l'usuari es connecti al recurs.
856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100)$vM-F 6:00-21:30 USA EST, Sat. 8:30-17:00 USA EST, Sun. 13:00-17:00 USA EST
4 - HTTP
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà d'Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
856 40$uhttp://jefferson.village.virginia.edu/pmc/contents.all.html
856 4#$uhttp://hdl.handle.net/loc.test/gotthome$uurn:hdl.loc.test/gotthome
7 - Mètode especificat al subcamp $2
L'accés al recurs electrònic es fa per mitjà d'un mètode altre que els dels valors definits i per al qual es dóna un codi identificatiu en el subcamp $2 (Font d'accés).
856 7#$3b&w film copy neg.$ddag$f3d01926$2file
Segon indicador - Relació
Relació entre el recurs electrònic en xarxa en la localització identificada al camp 856 i el document descrit com un tot en el registre.
El subcamp $3 s'utilitza per a proporcionar més informació sobre la relació si no és una relació recíproca.
# - Cap informació proporcionada
No es proporciona cap informació sobre la relació del recurs electrònic en xarxa identificat al camp 856 amb el document bibliogràfic descrit com un tot al registre.
0 - Recurs
El registre descriu un recurs electrònic en xarxa. La localització electrònica en el camp 856 és per al recurs electrònic en xarxa complet descrit com un tot al registre. Si la localització electrònica del camp 856 és per a una o més parts components del recurs representat com un tot al registre, utilitzeu el valor del segon indicador 3 (Part o parts components d'un recurs).
245 10$aProceedings of the Seminar on Cataloging Digital Documents, October 12-14, 1994 / $cUniversity of Virginia Library, Charlottesville, and the Library of Congress.
856 40$uhttp://www.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html
245 10$aRoswell /$cFederal Bureau of Investigation.
300 ##$a1 recurs en línia (1 pàgina no numerada) :$bdigital, arxiu PDF
856 40$uhttp://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS98141$70
1 - Versió del recurs
El registre descriu un recurs no electrònic, per exemple, un llibre imprès, o un recurs electrònic fora de la xarxa, per exemple, un CD-ROM. La localització electrònica del camp 856 és per a una versió electrònica en xarxa del recurs descrit com un tot al registre. En aquest cas, el registre bibliogràfic no representa el recurs electrònic en xarxa però indica que n'hi ha disponible una versió electrònica en xarxa.
245 00$aAmerican quarterly.
856 41$uhttp://muse.jhu.edu/journals/american%5Fquarterly/
245 00$aHerbert Hoover National Historic Site, Iowa :$bJunior Ranger activity book.
300 ##$a14 pàgines :$bil·lustracions (principalment en color) ;$c28 cm
856 41$uhttps://purl.fdlp.gov/GPO/gpo105955$70
2 - Recurs relacionat
La localització electrònica del camp 856 és per a una versió electrònica en xarxa que té una relació bibliogràfica clara, específica i directa amb el recurs bibliogràfic descrit com un tot al registre, però que no és una part component del recurs. Per als recursos que només tenen una relació temàtica amb el recurs descrit, utilitzeu camps 6XX. Quan no és clar si un recurs pot ser una part component del tot o bé un recurs relacionat, es prefereix el segon indicador valor 2.
245 00$kPapers,$f1932-1970$g(bulk 1932-1965)
856 42$3Finding aid$uhttp://www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm
100 1#$aAvila, Jennie,$ecomposer,$elyricist,$eperformer.
245 10$aCivil War stories in song /$cby Jennie Avila.
500 ##$aFonts, fotografies i lletres disponibles en línia.
856 42$3Fonts, fotografies i lletres$uhttp://www.jennieavila.com/$70
3 - Part o parts components d'un recurs
El registre descriu un recurs electrònic en xarxa. La localització electrònica del camp 856 és per a una o més parts components del recurs electrònic complet descrit com un tot al registre. Les parts components són porcions del recurs, com ara un sumari o un capítol d'exemple. Considereu cada un dels múltiples camps 856 que formen una representació completa del recurs electrònic en xarxa com una part component d'aquest. Quan sigui apropiat, utilitzeu el subcamp $3 per a especificar la part o parts components a les quals s'aplica el camp. Quan no és clar si un recurs pot ser una part component del tot o bé un recurs relacionat, utilitzeu el segon indicador valor 2 (Recurs relacionat).
245 10$aExplosion and fire at the Macondo well (11 fatalities, 17 seriously injured, and serious environmental damage) :$bDeepwater Horizon rig, Mississippi Canyon Block #252, Gulf of Mexico, April 20, 2010 /$cUS Chemical Safety and Hazard Investigation Board.
300 ##$a1 recurs en línia (2 volums) :$bil·lustracions en color
856 43$3Volum 1$uhttp://www.csb.gov/assets/1/7/Vol_1_Final.pdf$70
856 43$3Volum 2$uhttp://www.csb.gov/assets/1/7/Vol_2_Final_Version.pdf$70
4 - Versió d'una part o parts components d'un recurs
El registre descriu un recurs electrònic no electrònic o fora de xarxa. La localització electrònica del camp 856 és per a una versió d'una o més parts components del recurs descrit com un tot al registre. Les parts components són versions de porcions del recurs, com ara un sumari o un capítol d'exemple. Quan sigui apropiat, utilitzeu el subcamp $3 per a especificar la part o parts components a les quals s'aplica el camp. Quan no és clar si un recurs pot ser una part component del tot o bé un recurs relacionat, es prefereix el segon indicador valor 2 (Recurs relacionat).
245 00$aAnalyzing qualitative data /$cedited by Alan Bryman and Robert G. Burgess
856 44$3Sumari$uhttps://catdir.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html
245 10$aLettere e biglietti /$cGoliarda Sapienza ; a cura di Angelo Pellegrino.
300 ##$a421 pages ;$c22 cm
856 44$3Només sumari$uhttps://www.loc.gov/catdir/toc/cassalini18/4738323.pdf$70
8 - Cap constant de visualització generada

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom de l'amfitrió
Domini plenament qualificat (nom de l'amfitrió) de la localització electrònica. Conté una adreça de la xarxa que es repeteix si hi ha més d’una adreça per al mateix amfitrió.
$c - Informació de compressió
Informació sobre la compressió d'un fitxer, en particular, si es requereix un programa específic per a descomprimir el fitxer.
Es pot repetir si s'utilitzen dos programes de compressió, anotant la darrera compressió en primer lloc.
$d - Directori i subdirectoris
Directori i subdirectoris, són la sèrie de noms lògics del directori i subdirectori que indiquen on s'emmagatzema un fitxer. El nom del fitxer mateix s'anota en el subcamp $f. Això pot ser un directori o subdirectori substitut que porta l'usuari a l'amfitrió on s'emmagatzema la informació completa i actual d'accés en una taula de localitzadors.
$e - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$f - Nom electrònic
Nom electrònic d'un fitxer tal com està en el directori/subdirectori indicat en el subcamp $d de l'amfitrió identificat en el subcamp $a. El subcamp $f es pot repetir si un sol fitxer lògic ha estat dividit en parts i emmagatzemat sota diferents noms. En aquest cas, les parts separades han de constituir un sol document bibliogràfic. En tots els altres casos, un fitxer que pot ser recuperat sota diferents noms de fitxer conté múltiples ocurrències del camp 856, cada una amb el seu nom electrònic corresponent en el subcamp $f. Un nom de fitxer pot incloure caràcters comodí (per exemple, * o ?) si són aplicables. S'utilitza el subcamp $z per explicar com s'han donat els noms dels fitxers, si cal.
$g - Identificador persistent
Identificador persistent (PID) assignat a un recurs per a l'accés automàtic i altres serveis de resolució per un solucionador PID. Els PIDs han de ser proporcionats com a hiperenllaços accionables (per exemple, el format HTTP URI).
Si un PID resol cap a més d'un URI, aquests URIs poden ser proporcionats al mateix camp 856, amb un subcamp $u repetit.
$h - URI (Uniform Resource Identifier) no funcional
URI el qual ha deixat de funcionar, per exemple, degut a que l'enllaç s'ha trencat, migració de contingut, etc.
El subcamp $h és repetible si hi ha més d'un URI no funcional. Es pot afegir una nota sobre el canvi d'estat (incloent la data) bé al subcamp $x o bé al subcamp $z, en funció de la política local.
$l - Informació normalitzada que regula l'accés
El subcamp conté informació normalitzada sobre l'estat d'accés d'un recurs. La informació pot estar en la forma d'un valor obtingut d'un vocabulari controlat o pot ser un URI (Uniform Resource Identifier). Si la informació és un valor obtingut d'un vocabulari controlat, va precedida del valor apropiat de la llista Access Restriction Term Source Codes, tancat entre parèntesis. Quan la informació es dona en forma de protocol de recuperació web, per exemple, HTTP URI, no va precedida de parèntesis.
El subcamp està pensat per a contenir informació que és equivalent a aquella enregistrada quan s'usen els subcamps $f, $2 i $u del camp 506.
$m - Contacte per a l'ajuda en l'accés
Nom de contacte per a l'ajuda en l'accés d'un recurs en l'amfitrió especificat en el subcamp $a. Per a les adreces relatives al contingut del recurs mateix (això és, el document representat pel títol anotat en el camp 245) i no per a les d'ajuda en l'accés, s'utilitza el camp 270. Si les dades de l'adreça són les mateixes, s'usa el camp 270.
$n - Termes que regulen l'accés
El subcamp conté informació textual sobre l'estat d'accés d'un recurs.
El subcamp està pensat per a contenir informació que és equivalent a aquella enregistrada quan s'usa el subcamp $a del camp 506.
$o - Sistema operatiu
Amb finalitat informativa, el sistema operatiu utilitzat per l'amfitrió especificat en el subcamp $a es pot indicar aquí. Les convencions per al directori i subdirectoris, i els noms de fitxer poden dependre del sistema operatiu de l'amfitrió. Per al sistema operatiu del recurs mateix (això és, el document representat pel títol anotat en el camp 245), i no per al sistema operatiu de l'amfitrió que el fa disponible, s'utilitza el subcamp $c (Sistema operatiu) del camp 753 (Detalls del sistema per a l'accés als fitxers informàtics).
$p - Port
Part de l'adreça que identifica un procés o servei en l'amfitrió.
$q - Tipus de format electrònic
Identificació del tipus de format electrònic i versió. El tipus de format electrònic es pot especificar amb un codi de la llista Internet Media Types (tipus MIME), accessible a IANA Media Types. Si és necessària (per exemple, per tal d'especificar la versió d'un format de fitxer per suportar-ne l'accés o la preservació digital) informació addicional, com ara codis PRONOM Unique Identifier (PUID), es pot afegir a més de la informació proporcionada pel tipus MIME tot repetint el subcamp $q.
La intenció d'especificar aquest element és proporcionar la informació necessària per permetre a persones o màquines prendre decisions sobre la usabilitat de les dades codificades (quin maquinari i programari poden ser requerits per visualitzar-les o executar-les, per exemple). El tipus de format electrònic també determina el mètode de transferència de fitxers, o com es transmeten les dades a través de la xarxa. (Generalment, un fitxer de text es pot transferir com a caràcters que generalment restringeixen el text al conjunt de caràcters ASCII (American National Standard Code for Information Interchange (ANSI X3.4)) (això és, l'alfabet llatí bàsic, els dígits 0-9, i alguns caràcters especials, i la majoria dels signes de puntuació), i els fitxers de text amb caràcters no pertanyents al conjunt ASCII, o les dades no textuals (per exemple, programes informàtics, imatges) han de transferir-se utilitzant un altre mètode binari).
$r - Informació normalitzada que regula l'accés i la reproducció
El subcamp conté informació normalitzada sobre els drets d'ús i de reproducció d'un recurs. La informació pot estar en la forma d'un valor obtingut d'un vocabulari controlat o pot ser un URI (Uniform Resource Identifier). Si la informació és un valor obtingut d'un vocabulari controlat, va precedida del valor apropiat de la llista Access Restriction Term Source Codes, tancat entre parèntesis. Quan la informació es dona en forma de protocol de recuperació web, per exemple, HTTP URI, no va precedida de parèntesis.
El subcamp està pensat per a contenir informació que és equivalent a aquella enregistrada quan s'usen els subcamps $f, $2 i $u del camp 540.
$s - Dimensions del fitxer
Dimensions del fitxer tal com està emmagatzemat sota el nom del fitxer indicat en el subcamp $f. Generalment s'expressa en termes de bytes de 8-bits (octets). Es pot repetir en els casos en què el nom del fitxer es repeteix i va seguit directament del subcamp $f al qual s'aplica. Aquesta informació no es dóna per a les revistes, ja que el camp 856 està relacionat amb el títol sencer, i no amb els números en particular.
$t - Termes que regulen l'accés i la reproducció
El subcamp conté informació textual sobre els drets d'ús i de reproducció d'un recurs.
El subcamp està pensat per a contenir informació que és equivalent a aquella enregistrada quan s'usa el subcamp $a del camp 540.
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), que proporciona una sintaxi normalitzada per a localitzar un objecte utilitzant protocols existents d'Internet o per la resolució d'un identificador persistent (PID). El camp 856 s'estructura per tal de permetre la creació d'un URL a partir de la concatenació d'altres subcamps de 856 separats. El subcamp $u es pot utilitzar en lloc d'aquests subcamps separats, o a més a més dels subcamps.
El subcamp $u pot ser repetit quan s'anota més d'un URI.
Els URIs que han deixat de funcionar per a proporcionar accés al recurs descrit poden ser traslladats al camp 856 subcamp $h.
$v - Horari d'accés disponible
Horari disponible d'accés a un recurs electrònic en la localització indicada en aquest camp. Si el registre és per un sistema o un servei, l'horari de disponibilitat s'anota en el camp 307 (Horari, etc.). Aquest subcamp només s'utilitza per anotar l'horari de disponibilitat de la localització indicada en el camp 856.
$w - Número de control del registre
Número de control del registre relacionat, precedit del codi MARC entre parèntesis, per a l'agència a la qual s'aplica el número de control. Les dades del subcamp enllacen amb el camp 856 del registre MARC que té les mateixes dades en un camp de número de control. Vegeu: MARC Code List for Organizations per a un llistat de les fonts usades en els registres MARC 21.
$x - Nota interna
Nota relativa a la localització electrònica de la font identificada en el camp. La nota està escrita en una forma que ni és adequada ni està concebuda per a la visualització pública. També pot contenir informació de processament sobre el fitxer en la localització especificada.
$y - Text d'enllaç
Usat en lloc de l'URL en el subcamp $u. Quan el subcamp $y està present, les aplicacions han d'utilitzar el contingut del subcamp $y com l'enllaç en lloc del contingut del subcamp $u quan s'enllaça a la destinació en el subcamp $u. L'ús del text d'enllaç és independent de qualsevol decisió referent al valor del segon l'indicador
$z - Nota pública
Nota relativa a la localització electrònica de la font identificada en el camp. La nota està pensada o està escrita de forma adequada per a la visualització pública.
$2 - Mètode d'accés
Mètode d'accés quan el primer indicador conté un valor 7. Codi de: Electronic Access Methods Code List.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
856 42$3Finding aid$uhttp://www.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm
856 42$3Author's list of corrections, adjustments, and additions$uhttp://personalpages.manchester.ac.uk/staff/david.fallows/appendix.pdf$70
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Estat d'accés
Codi que indica la disponibilitat d'accés al recurs electrònic en xarxa l'adreça del qual apareix en el subcamp $u. El subcamp $7 s'aplica a tots els subcamps $u presents en el camp.
0 - Accés obert
El recurs electrònic en xarxa és accessible en línia gratuïtament i de forma oberta a tothom, sense restricció, connexió ni pagament.
1 - Accés restringit
El recurs electrònic en xarxa no és accessible gratuïtament i de forma oberta.
u - Sense especificar
z - Altre
856 40$3HathiTrust Digital Library, Full view$uhttp://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1654047.html$70
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

EXEMPLES

856 41$uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html
856 40$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html
856 41$uhttp://purl.oclc.org/OCLC/OLUC/34907403/1$xhttp://export.uswest.com/
856 1#$uftp://harvarda.harvard.edu
856 42$3Versió francesa$uhttp://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm
856 42$3Extractes de memòries anuals$uhttp://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/ar/index.html
856 1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx$s16874 bytes
856 2#$utelnet://maine.maine.edu
856 1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip$cdecompress with PKUNZIP.exe$xcannot verify because of transfer difficulty
856 4#$zPart de la Ovid Mental Health Collection (MHC).Seguiu les instruccions de la pàgina MedMenu per a connectar Ovid.$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html
856 ##$uhttp://www.ref.oclc.org:2000$zAdreça d'accés a la revista amb número d'autorització i contrasenya a través d'OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Es requereix subscripció a la revista en línia per a accedir als resums i al text complet
856 4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg$yElectronic resource (JPEG)
856 4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf$yElectronic resource (PDF)
856 40$l(star)Unrestricted online access$lhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2$nOpen access$r(cc)CC BY-NC-ND 4.0$rhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/$tAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International$qapplication/pdf$uhttps://freidok.uni-freiburg.de/data/14656$70
856 40$hhttp://mathnet.kaist.ac.kr$uhttp://www.koreascience.or.kr/journal/E1TAAE/v2n1.page$uhttp://www.ksiam.org/
856 40$ghttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4129-1$uhttps://www.doria.fi/handle/10024/182600$qapplication/pdf$qhttps://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/fmt/276
856 2#$aanthrax.micro.umn.edu
856 1#$amaine.maine.edu$cMust be decompressed with PKUNZIP$fresource.zip
856 0#$akentvm.bitnet$facadlist file1$facadlist file2$facadlist file3
856 0#$auicvm.bitnet$fAN2
856 2#$amadlab.sprl.umich.edu$p3000
856 10$zFTP access to PostScript version includes groups of article files with .pdf extension$aftp.cdc.gov$d/pub/EIS/vol*no*/adobe$f*.pdf$lanonymous$qapplication/pdf

CONVENCIONS D'ENTRADA

Informació de fons inserida - Quan la informació de fons està inserida en un registre bibliogràfic MARC, es poden utilitzar múltiples ocurrències del camp 856 si la informació no inclou altres informacions de fons que hagin de ser enllaçades amb un camp 856 específic per a la seva intel·ligibilitat. El subcamp $3 es pot utilitzar per especificar les parts d'un document al qual s'aplica la informació del camp 856.
Constants de visualització - Els termes o frases introductoris com Recurs electrònic:, Recurs electrònic en xarxa:, Versió electrònica en xarxa d'un recurs:, etc. no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del segon indicador.
Segon indicador Constant de visualització
# Recurs electrònic:
0 Recurs electrònic en xarxa:
1 Versió electrònica en xarxa d'un recurs:
2 Recurs electrònic relacionat en xarxa:
3 Part component en xarxa d'un recurs electrònic:
4 Part component en xarxa d'un recurs:
8 [cap constant de visualització generada]
Espaiament de subratllat i titlla en els URL - El febrer de 1994, es van definir caràcters addicionals al conjunt de caràcters MARC per adaptar les necessitats bibliogràfiques i alinear-les amb els conjunts de caràcters ASCII i ANSEL. L'espai del subratllat i l'espai de la titlla es van afegir tots dos en aquell moment a causa de la seva necessitat en el directori i en el noms de fitxers dels recursos electrònics.

Molts sistemes havien implementat aquests caràcters, però per als sistemes que no han implementat l'espai del subratllat i de la titlla, es poden utilitzar els següents caràcters alternatius:
%5F per a l'espai del subratllat
%7E per a l'espai de la titlla

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Relació [REDESCRIT, 2022]
El 2022 el segon indicador i els seus valors van ser actualitzats per reflectir l'ús actual, aclarir les relacions definides, permetre la identificació de les parts components, i suportar l'accés a recursos en línia en un entorn dominat pels recursos web.
# - Cap informació proporcionada [REDESCRIT, 2022]
0 - Recurs [REDESCRIT, 2022]
1 - Versió del recurs [REDESCRIT, 2022]
2 - Recurs relacionat [REDESCRIT, 2022]
3 - Part o parts components d'un recurs [NOU, 2022]
4 - Versió d'una part o parts components d'un recurs [NOU, 2022]

$b - Número d'accés [OBSOLET, 2020]
$e - Provinença de les dades [NOU, 2022]
$g - Nom electrònic - Final d'interval [REDEFINIT, 1997]
$g - URN (Uniform Resource Name) [OBSOLET, 2000]
Com que el subcamp $g (Nom electrònic - Final d'interval) havia estat rarament usat, va ser redefnit com a URN (Uniform Resource Name) el 1997. Seguidament va quedar obsolet en favor de l'anotació de l'URN en el subcamp $u.
$g - Identificador persistent [NOU, 2022]
$h - Processador de la petició [OBSOLET, 2020]
$h - URI (Uniform Resource Identifier) no funcional [NOU, 2022]
$i - Instrucció [OBSOLET, 2020]
$j - Bits per segon [OBSOLET, 2020]
$k - Contrasenya [OBSOLET, 2020]
$l - Connexió [OBSOLET, 2020]
$l - Informació normalitzada que regula l'accés [NOU, 2022]
$n - Nom de localització de l'amfitrió [OBSOLET, 2020]
$n - Termes que regulen l'accés [NOU, 2022]
$q - Mètode de transferència de fitxers [REDEFINIT, 1997]
El subcamp $q va ser definit per contenir una indicació de si el fitxer havia estat transferit com a binari o com a ASCII. Es va redefinir per contenir el tipus de format electrònic.
$q - Tipus de format electrònic [CANVIAT, 2022] [REDESCRIT, 2022]
El subcamp $q es va fer repetible i va ser redescrit per tal d'especificar de forma més acurada el format dels fitxers electrònics i de les seves versions.
$r - Configuracions [OBSOLET, 2020]
$r - Informació normalitzada que regula l'accés i la reproducció [NOU, 2022]
$t - Emulació del terminal [OBSOLET, 2020]
$t - Termes que regulen l'accés i la reproducció [NOU, 2022]
$u - URI (Uniform Resource Identifier) [REDEFINIT, 2000]
Abans de 1999, el subcamp $u va ser definit com a repetible. Va ser canviat a no repetible en favor de repetir del camp a causa de l'ambigüitat per determinar quan podia ser repetible el subcamp. El subcamp $u va tornar a ser canviat a repetible i redenominat el 2000 per anotar els URN després que el subcamp $g quedés obsolet.
$u - URI (Uniform Resource Identifier) [REDESCRIT, 2022]
La definició del subcamp $u es va ampliar per tal d'acomodar l'enregistrament d'identificadors persistents (PIDs) i URLs múltiples en un únic camp 856.
$y - Text d'enllaç [NOU, 2000]
$7 - Estat d'accés [NOU, 2019]

(21/04/2023) snb@bnc.cat