Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 887

887 - Camp d'informació no MARC (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2001

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Contingut del camp no MARC (NR) $2 - Font de les dades (NR)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Dades de registres no MARC per als quals no hi ha camps MARC 21 corresponents. Usat quan es converteixen registres no MARC al format MARC 21.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Contingut del camp no MARC
Contingut sencer de les dades no MARC, inclosos qualsevol etiqueta o nom dels elements tal com es codifiquen en la informació no MARC.
887 ##$a<TextPublicationDate>20000617</TextPublicationDate>$2 [codi de l'esquema o referència DTD d'ONIX]
$2 - Font de les dades
Font de les dades, ja sigui de l'esquema o referència DTD. Codi de: Format Source Codes.
887 ##$a<Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box>$2 [codi de l'esquema o referència DTD del DCMI-Box]

(03/05/2012) snb@bnc.cat