Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 884

884 - Informació sobre la conversió de la descripció (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Abril 2015

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Procés de conversió (NR)
$g - Data de conversió (NR)
$k - Identificador de la font de les metadades (NR)
$q - Agència de conversió (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Usat per proporcionar informació sobre l'origen d'un registre MARC que ha estat convertit per màquina a partir d'una altra estructura de metadades.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Procés de conversió
Identifica el procés usat per produir les dades contingudes en el registre MARC. El subcamp pot contebir un nom del procés o alguna altra descripció
884 ##$aBibframe to MARC transformation version 1.011$g20140910$khttp://id.example.com/resources/bibs/5226.rdf$qDLC$uhttps://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/
[Conversió de BIBFRAME a MARC]
$g - Data de conversió
Data en què les dades van ser convertides. La data s'anota en el format aaaammdd d'acord amb ISO 8601, Representation of Dates and Times.
884 ##$aStanford Bibframe to MARC transformation, version 1$g20141002$kstfbf1039806$qCSt$uhttp://stanford.example.com/Bibframe2MARC_v1.xsl
[Conversió de BIBFRAME a MARC]
$k - Identificador de la font de les metadades
Identificador associat amb la descripció a partir de la qual s'han obtingut les dades.
884 ##$aMODS 3.4 to MARC LC standard transformation$g20140910$khttp://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200033292/mods.xml$qDLC$uhttp://www.loc.gov/standards/mods/v3/MODS3-4_MARC21slim_XSLT1-0.xsl
[Conversió de MODS a MARC]
$q - Agència de la conversió
Codi MARC d'organització de la institució que utlitza el procés/activitat per convertir les dades.
884 ##$aMODS 3.4 to MARC LC standard transformation$g20140910$khttp://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200033292/mods.xml$qDLC$uhttp://www.loc.gov/standards/mods/v3/MODS3-4_MARC21slim_XSLT1-0.xsl
[Conversió de MODS a MARC]
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que identifica el procés usat per convertir les dades contingudes en el registre MARC. L'URI pot portar a una descripció textual o estructurada del procés, o es pot proporcionar directament la URL que va ser usada per generar el contingut del registre, per exemple, una URL que invoca un servei web o transmet una trucada API
884 ##$aCustom MODS to MARC transformation for project A$g20141208$kdruid:ab123cd4567$qCSt$uhttp://stanford.example.com/project/a/MODS2MARC_v3.xsl
[Conversió de MODS a MARC]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 884 - Informació sobre la conversió de la descripció [NOU, 2015]

(20/07/2015) snb@bnc.cat