Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 880

880 - Representació de grafies alternatives (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2007

Primer indicador
Indicador apropiat tal com està disponible en el camp associat
Segon indicador
Indicador apropiat tal com està disponible en el camp associat

Codis de subcamp
$a-z - Els mateixos del camp associat
$0-5 - Els mateixos del camp associat
$6 - Enllaç (NR)
$7-9 Els mateixos del camp associat

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Representació completa, en una escriptura diferent, del contingut designat d'un altre camp en el mateix registre. El camp 880 està enllaçat, mitjançant el subcamp $6 (Enllaç) amb el camp regular associat. Un subcamp $6 en el camp associat enllaça també aquest camp amb el camp 880. Les dades en el camp 880 poden estar en més d'una escriptura.

Quan no existeix un camp associat en el registre, el camp 880 es construeix com si existís i s'utilitza un número d'ocurrència reservat (00) per indicar aquesta situació especial.

Les descripcions de models i exemples de registres en més d'una escriptura estan a l'Apèndix D; la descripció del subcamp $6 està a l'Apèndix A; les especificacions dels conjunts i repertoris de caràcters per a les escriptures es troben a MARC Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a-z - Els mateixos del camp associat
Per a una descripció dels subcamps, vegeu les seccions que descriuen els camps associats.
$0-5 - Els mateixos del camp associat
Per a una descripció dels subcamps, vegeu les seccions que descriuen els camps associats.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7-9 - Els mateixos del camp associat
Per a una descripció dels subcamps, vegeu les seccions que descriuen els camps associats.

EXEMPLES

Vegeu els exemples complets a l'Apèndix D. Les seqüències de sortida no s'inclouen en els exemples següents.

245 10$6880-02$aHung Jen-kan /$ccShen Wei-pin chu.
880 10$6245-02/$1$a[Caràcters xinesos]
260 ##$6880-12$aMoskva :$bIzd-vo "Nauka",$c1982.
880 ##$6260-12/(N$a[Caràcters ciríl·lics] :$b[Caràcters ciríl·lics] "[Caràcters ciríl·lics]",$c1982.
880 2#$6110-01/(2/r$a[Encapçalament en escriptura hebrea enllaçat amb el camp associat]
880 ##$6530-00/(2/r$a[Informació disponible sobre el format físic addicional en escriptura hebrea]
880 1#$6100-01/(N$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]
880 ##$6260-02/(2/r$a[Tel Aviv] :$b)[Caràcters hebreus]$c[1985]

(03/05/2012) snb@bnc.cat