Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 883

883 - Procedència de les metadades (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Maig 2020

Primer indicador
Mètode d'assignació
# - Cap informació proporcionada
0 - Generat per màquina completament
1 - Generat per màquina parcialment
2 - No generat per màquina
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Procés de creació (NR)
$c - Valor de confiança (NR)
$d - Data de creació (NR)
$q - Agència d'assignació o generació (NR)
$x - Data de validació final (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (NR)
$w - Número de control del registre bibliogràfic (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Usat per proporcionar informació sobre la procedència de les metadades en els camps del registre, en especial per a la provisió generada per màquina. El camp 883 conté un enllaç al camp al qual pertany. Està pensat per ser usat amb els camps que han estat generats per màquina totalment o parcialment, això és, generats per un procés esmentat altre que un procés intel·lectual de creació.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Mètode d'assignació
# - Cap informació proporcionada
0 - Generat per màquina totalment
Les dades en el camp enllaçat han estat generades completament per màquina.
1 - Generat per màquina parcialment
Les dades en el camp enllaçat han estat generades parcialment per màquina.
2 - No generat per màquina
Les dades en el camp enllaçat no han estat generades per màquina (ni totalment ni en part).
Segon indicador - Sense definir
Conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Procés de creació
Identifica el procés usat per produir les dades contingudes en el camp enllaçat. El subcamp pot contenir el nom del procés o alguna altra descripció.
082 04$81\p$a394.12$222$qOCoLC-D
883 0#$81\p$aclassify$d20120407$qOCoLC-D$c0.5
[Classify és un programari que assigna números de la classificació de Dewey.]
082 00$81\p$a829/.3$223
883 1#$81\p$aautodewey$d20120407$qDLC$c1
[AutoDewey és un programari que aprofita aquells llocs on la Library of Congress Classification (LCC) i la DDC són prou similars per facilitar el mapatge des de LCC a DDC.]
$c - Valor de confiança
Descriu el grau de confiança de l'agència que utilitza el procés/activitat identificats en el subcamp $a per generar el camp enllaçat. El subcamp conté un valor de coma flotant entre el 0 i l'1. Cada coma o punt poden ser usats com a separador decimal. 0 significa cap confiança i 1 significa confiança total.
082 04$81\p$a004$222/ger$qNO-OsNB
883 0#$81\p$adeweyclassifierv0.1$d20120101$x20141231$qNO-OsNB$c0,75$0(DE-101)040268942
$d - Data de creació
Data en què va ser creat el camp enllaçat. També serveix com a començament del període de validesa. La data s'anota en la forma aaaammdd d'acord amb l'ISO 8601, Representation of Dates and Times.
$q - Agència d'assignació o generació
Codi MARC d'organització de la institució que usa el procés/activitat per assignar o generar el camp enllaçat.
Codi de: MARC Code List for Organizations.
$x - Data de validació final
Data que representa el final previst del període de validesa per a la data del camp enllaçat. La data s'anota en la forma aaaammdd d'acord amb l'ISO 8601, Representation of Dates and Times.
082 04$81\p$a004$222/ger$qDE-101
883 0#$81\p$aparallelrecordcopy$d20120101$x20141231$qNO-OsNB
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o URN, que identifiquen el procés usat per produir les dades contingudes en el camp al qual s'enllaça la 883. L'URI pot portar a una descripció textual o estructurada del procés, o l'URL que va ser utilitzat per generar el contingut del camp enllaçat es pot proporcionar directament, per exemple, una URL que esmenta un servei web o que expressa la crida d'una API (interfície de programació d'aplicacions).
072 #7$81\p$aANT$2bisacsh
650 #7$82\p$aANTIQUES & COLLECTIBLES$xBottles$2bisacsh
883 0#$81\p$82\p$uhttp://publishers.oclc.org/en/metadata/$d20120206$qOCoLC$c0.85$0(OCoLC)ANT006000
050 00$81\p$aPR6054.I26
883 0#$81\p$uhttp://classify.oclc.org/classify2/Classify?isbn=0679442723&summary=true$d20120817$qOCoLC-D$c0.9
$w - Número de control del registre bibliogràfic
Número de control del registre bibliogràfic del qual s'han obtingut les dades del camp enllaçat.
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Número de control del registre d'autoritat del qual s'han obtingut les dades del camp enllaçat.
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.
600 10$aPeretz, Isaac Leib$d1851 or 1852-1915
600 17$81\p$0(DE-588)119010046$aPerec, Icchok Leib$d1852-1915$2gnd
883 0#$81\p$aviafgerman$d20110106$qOCoLC$c1$0(OCoLC)viaf27070050
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 883 - Procedència de les metadades generades per màquina [NOU, 2012]
Camp 883 - Procedència de les metadades generades per màquina [REDENOMINAT, 2020]
El camp 883 va ser redenominat per permetre l'enregistrament del contingut no generat per màquina.

Primer indicador - Mètode d'assignació per màquina [REDENOMINAT, 2020]
2 - No generat per màquina [NOU, 2020]


$a - Procés de generació [NOU, 2020]
$d - Data de generació [NOU, 2020]
$q - Agència de generació [NOU, 2020]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(21/01/2021) snb@bnc.cat