Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 841-88X >> 886

886 - Camp d'informació de MARC aliè (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2001

Primer indicador
Tipus de camp
0 - Capçalera
1 - Camps de control variables (002-009)
2 - Camps de dades variables (010-999)
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Etiqueta del camp MARC aliè (NR)
$b - Contingut del camp MARC aliè (NR)
$2 - Font de les dades (NR)
$a-z - Foreign MARC subfield (R)
$0-9 - Foreign MARC subfield (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Usat quan es converteixen registres MARC aliens al format MARC. Conté dades d'un registre MARC aliè per al qual no hi ha un camp MARC corresponent.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus de camp
Tipus de camp MARC aliè a partir del qual es converteixen les dades.
0 - Capçalera
La informació s'obté de la capçalera de MARC aliè.
886 0#$2intermrc$b00860nambb6200206###4500
[Capçalera d'un registre INTERMARC.]
1 - Camps de control variables (002-009)
La informació s'obté d'un camp de control variable de MARC aliè.
886 1#$2intermrc$a004$b10000a90001
2 - Camps de dades variables (010-999)
La informació s'obté d'un camp de dades variables de MARC aliè.
886 2#$2ibermarc$a019$b##$aVG 586-1992
Segon indicador - Sense definir
Conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Etiqueta del camp MARC aliè
Número de l'etiqueta de tres caràcters (002-999) tal com es designa en el registre de MARC aliè.
No és present quan el valor del primer indicador és 0 (Capçalera). Quan hi és present, el subcamp $a és el segon subcamp del camp, immediatament abans del subcamp $b.
886 2#$2unimrur$a709$b1#$aNapalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.
$b - Contingut del camp MARC aliè
Indica els vint-i-quatre caràcters de la capçalera, el contingut sencer dels camps de control variable de MARC aliè (002-009), o el contingut sencer, inclosos els indicadors, els codis de subcamp, i les dades dels camps de dades variables de MARC aliè (010-999).
886 2#$2ukmarc$a690$b00$a00030$dGreat Britain$z11030$abutterflies$z21030$alife cycles
[Etiqueta 690 (seqüència de PRECIS) d'un registre UK MARC.]
$2 - Font de les dades
Codi MARC per al format MARC aliè a partir del qual es converteix el registre. Codi de: Format Source Codes.
Ha de ser el primer subcamp del camp.
886 1#$2intermrc$a004$b10000a90001
[Etiqueta 004 (Camps corregits) d'un registre INTERMARC.]
$a-z - Subcamp MARC aliè
Aquests subcamps i el seu contingut són els presents en el registre MARC aliè original, després de ser precedits pels subcamps $2, $a, i $b tal com s'han definit anteriorment. Cal assenyalar que aquests subcamps només s'utilitzen quan el primer indicador conté el valor 2.
Vegeu els exemples en les descripcions dels subcamps $a i $b.
$0-9 - Subcamp MARC aliè
Aquests subcamps i el seu contingut són els presents en el registre MARC aliè original, després de ser precedits pels subcamps $2, $a, i $b tal com s'han definit anteriorment. Cal assenyalar que aquests subcamps només s'utilitzen quan el primer indicador conté el valor 2.
Vegeu els exemples en les descripcions dels subcamps $a i $b.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Sense definir [REDEFINIT, 1997] [CAN/MARC només]

$b - Contingut de la capçalera de MARC aliè [REDEFINIT, 1997] [CAN/MARC només]
$c - Contingut dels camps de control 002-009 de MARC aliè [OBSOLET, 1997] [CAN/MARC només]
$d - Designadors de contingut i elements dels camps variables 010-999 de MARC aliè [OBSOLET, 1997] [CAN/MARC només]

(03/05/2012) snb@bnc.cat