Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX

5XX - Camps de notes - Informació general


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

500 - Nota general (R) Complet | Concís
501 - Nota "amb" (R) Complet | Concís
502 - Nota de tesi (R) Complet | Concís
504 - Nota de bibliografia, etc. (R) Complet | Concís
505 - Nota de contingut formatada (R) Complet | Concís
506 - Nota de restriccions d'accés (R) Complet | Concís
507 - Nota d'escala per a materials visuals (NR) Complet | Concís
508 - Nota de crèdits de creació/producció (R) Complet | Concís
510 - Nota de citació/referències (R) Complet | Concís
511 - Nota de participants o intèrprets (R) Complet | Concís
513 - Nota de tipus d'informe i període cobert (R) Complet | Concís
514 - Nota de qualitat de les dades (NR) Complet | Concís
515 - Nota de particularitats de la numeració Complet | Concís
516 - Nota de tipus de fitxer informàtic o de dades (R) Complet | Concís
518 - Nota de data/hora i lloc d'un esdeveniment (R) Complet | Concís
520 - Resum, etc. (R) Complet | Concís
521 - Nota de destinataris (R) Complet | Concís
522 - Nota de cobertura geogràfica (R) Complet | Concís
524 - Nota de citació preferida dels materials descrits (R) Complet | Concís
525 - Nota de suplement (R) Complet | Concís
526 - Nota d'informació de programa d'estudis Complet | Concís
530 - Nota de formats físics addicionals disponibles (R) Complet | Concís
532 - Nota d'accessibilitat (R) Complet | Concís
533 - Nota de reproducció (R) Complet | Concís
534 - Nota de versió original (R) Complet | Concís
535 - Nota de localització d'originals/duplicats (R) Complet | Concís
536 - Nota d'informació del finançament (R) Complet | Concís
538 - Nota dels detalls del sistema (R) Complet | Concís
540 - Nota dels termes que regulen l'ús i la reproducció (R) Complet | Concís
541 - Nota de la font immediata d'adquisició (R) Complet | Concís
542 - Informació relativa a l'estat del copyright (R) Complet | Concís
544 - Nota de localització d'altres materials d'arxiu (R) Complet | Concís
545 - Dades biogràfiques o històriques (R) Complet | Concís
546 - Nota de llengua (R) Complet | Concís
547 - Nota complexa de títol anterior Complet | Concís
550 - Nota d'entitat editora (R) Complet | Concís
552 - Nota d'informació de l'ens i l'atribut (R) Complet | Concís
555 - Nota d'índex cumulatiu/ajudes de cerca (R) Complet | Concís
556 - Nota d'informació sobre la documentació (R) Complet | Concís
561 - Història de la propietat i de la custòdia (R) Complet | Concís
562 - Nota d'identificació de còpies i versions (R) Complet | Concís
563 - Informació sobre l'enquadernació Complet | Concís
565 - Nota de característiques dels expedients administratius (R) Complet | Concís
567 - Nota de metodologia (R) Complet | Concís
580 - Nota d'entrada d'enllaç complex (R) Complet | Concís
581 - Nota de publicacions sobre els materials descrits (R) Complet | Concís
583 - Nota d'acció (R) Complet | Concís
584 - Nota de creixement i freqüència d'ús (R) Complet | Concís
585 - Nota d'exposicions (R) Complet | Concís
586 - Nota de premis (R) Complet | Concís
588 - Nota de la font de descripció (R) Complet | Concís
59X - Notes locals Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Els camps 500-59X contenen notes bibliogràfiques. Cada nota s'entra com un camp 5XX separat. Les notes generals s'anoten en un camp 500 (Nota general). Les notes específiques són contingudes en els camps 501-586. Quan s'entra informació especialitzada en una nota en l'àrea de notes 5XX, es prefereix una nota específica si n'hi ha una. Altrament, s'utilitza una Nota general 500.

La informació que apareix en l'àrea de notes en les impressions o en les visualitzacions per màquina no sempre s'anota en un camp de nota 5XX definit específicament. Algunes vegades les dades van incloses de forma estructurada o codificada en un altre camp (per exemple, 086 (Número de classificació de document de govern) o en el camp 310 (Periodicitat actual de la publicació). Alguns dels camps que contenen informació agrupada en els camps de notes 5XX en les visualitzacions i en els productes impresos es llisten a continuació.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 503 - Nota de la història bibliogràfica (LL, FI, MU) [OBSOLET, 1993]
     Ambdós indicadors estaven sense definir. Els codis de subcamp eren: $a Nota de la història bibliogràfica, $6 Enllaç. La informació sobre la història bibliogràfica pot ser continguda al camp 500 (Nota general).
Camp 507 - Nota d'escala per a material gràfic [REDENOMINAT, 2022]
Camp 512 - Nota de volums anteriors o posteriors catalogats separadament (PS) [OBSOLET, 1990]
    Ambdós indicadors estaven sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Nota de volums anteriors o posteriors catalogats separadament), $6 (Enllaç). La informació sobre volums anteriors o posteriors catalogats separadament pot ser continguda al camp 500 (Nota general).
Camp 517 - Nota de la categoria de les pel·lícules cinematogràfiques (arxivística) (MV) [OBSOLET, 1985]
    El primer indicador va ser definit com Especifica si és ficció no ficció (0 = No ficció, 1 = Ficció). El segon indicador estava sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Formats diferents), $b (Descriptors de contingut), $c (Tècniques addicionals d'animació). La informació de gènere pot ser continguda al camp 655 (Terme d'indexació--Gènere/forma).
Camp 523 - Nota del període de temps del contingut (FI) [OBSOLET, 1993]
    Ambdós indicadors estaven sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Nota del període de temps del contingut), $b (Nota de les dates de les dades del recull), $6 (Enllaç). Les dades anotades anteriorment en aquest camp ara poden ser anotades en el camp 500 (Nota general), el camp 513 (Nota de tipus d'informe i període cobert), subcamp $b (Període cobert), o en el camp 518 (Nota de data/hora i lloc d'un esdeveniment).
Camp 527 - Nota de censura (MV) [OBSOLET, 1990]
     Ambdós indicadors estaven sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Nota de censura), $6 (Enllaç). La informació sobre la censura pot ser continguda al camp 500 (Nota general).
Camp 532 - Nota d'accessibilitat [NOU, 2018]
Camp 537 - Nota de la font de les dades (FI) [OBSOLET, 1993]
     El primer indicador va ser definit com Control de la constant de visualització (# = Publicacions, 8 = Cap constant de visualització generada). El segon indicador estava sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Nota de la font de les dades), $6 (Enllaç). La informació sobre la font de les dades pot ser continguda al camp 500 (Nota general) o inclosa en el camp 567 (Nota de metodologia).
Camp 542 - Informació relativa a l'estat del copyright [NOU, 2008]
Camp 543 - Nota d'informació sobre sol·licituds [OBSOLET, 1983] [USMARC només, MA]
    Ambdós indicadors estaven sense definir. El codi de subcamp era: $a (Nota d'informació sobre sol·licituds). La informació sobre sol·licituds pot ser continguda al camp 583 (Nota d'acció).
Camp 563 - Informació sobre l'enquadernació [NOU, 2002]
Camp 570 - Nota sobre l'editor (PS) [OBSOLET, 1990]
    Ambdós indicadors estaven sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Nota sobre l'editor), $z (Font de la informació de la nota), $6 (Enllaç). La informació sobre l'editor pot ser continguda al camp 500 (Nota general).
Camp 582 - Nota de fitxers informàtics relacionats (FI) [OBSOLET, 1993]
    El primer indicador va ser definit com Control de la constant de visualització (# = Fitxers relacionats, 8 = Cap constant de visualització generada). El segon indicador estava sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Nota de fitxers informàtics relacionats), $6 (Enllaç). La informació sobre els fitxers informàtics relacionats pot ser continguda en els camps 580 (Nota d'entrada d'enllaç complex) i 787 (Entrada de relació no especificada).
588 - Nota de la font de descripció [NOU, 2009]


(21/09/2022) snb@bnc.cat