Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 526

526 - Nota d'informació del programa d'estudis (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Programa de lectura
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nom del programa (NR)
$b - Nivell d'interès (NR)
$c - Nivell de lectura (NR)
$d - Valor numèric del títol (NR)
$i - Text de visualització (NR)
$x - Nota interna (R)
$z - Nota pública (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Nota que dóna el nom d'un programa d'estudis que utilitza el títol descrit en el registre. En aquest camp també són continguts detalls sobre dades del programa d'estudis. El camp 526 s'utilitza generalment per als estudis o programes de lectura basats en currículums formals.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
El primer indicador conté un valor que controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Programa de lectura
Usat per generar la constant de visualització Programa de lectura:.
8 - Cap constant de visualització generada
Es pot proporcionar informació en el subcamp $i (Text de visualització) quan cal un text introductori especial.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom del programa
Nom del programa d'estudis que utilitza el títol descrit en el registre
$b - Nivell d'interès
Nivell d'interès del títol tal com és assignat pel programa d'estudis anotat en el subcamp $a.
$c - Nivell de lectura
Nivell de lectura tal com és assignat pel programa d'estudis anotat en el subcamp $a.
$d - Valor numèric del títol
Valor numèric del títol tal com és assignat pel programa d'estudis anotat en el subcamp $a.
$i - Text de visualització
Text pensat per ser visualitzat i que precedeix les altres dades contingudes en el camp.
526 8#$iJanuary 1999 selection for:$aHappy Valley Reading Club.
$x - Nota interna
Nota relativa al programa d'estudis i que no es visualitza al públic.
526 0#$aAccelerated Reader AR$bUpper Grades$c6.4$d7.0$xThis item used for a special parent's viewing.
$z - Nota pública
Nota relativa al programa d'estudis i que es visualitza al públic.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
526 8#$aThat's a Fact, Jack$b3-9$c4.9.$5WKenSD
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

EXEMPLES

100 1#$aPaterson, Katherine.
245 10$aBridge to Terabithia /$cKatherine Paterson ; illustrated by Donna Diamond.
526 0#$aThat's A Fact, Jack!$b5-10$c6.0$d100.
100 1#$aLowry, Lois.
245 10$aNumber the stars /$cLois Lowry.
526 0#$aAccelerated Reader/Advantage Learning Systems$b5.0$c4.0$d75.
526 0#$aThat's A Fact, Jack!$b5.5$c4.5$d100.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 526 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix el subcamp.
Constants de visualització - Els termes introductoris com Programa de lectura: no van inclosos en el registre MARC. Es poden generar pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
0 Programa de lectura:
8 [cap constant de visualització]

(03/05/2012) snb@bnc.cat