Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 500

500 - Nota general (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota general (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació general per a la qual no ha estat definit cap camp de notes.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota general
Nota que proporciona informació general per a la qual no ha estat definit cap camp de nota especialitzat (per exemple, un camp 5XX específic).
500 ##$aFos en bronze a partir de l'original de guix de l'artista de 1903.
500 ##$aTraduït de l'alemany.
500 ##$aTítol inicial.
500 ##$aNotes de programa per Phillip Ramey en l'àlbum.
500 ##$aConegut anteriorment com: The unidentified soldier
500 ##$aBasat en una obra de teatre apareguda originalment a França com "Un peu plus tard, un peu plus tôt".
500 ##$aPeu d'impremta segellat al verso de la portada.
500 ##$aPel·lícula tridimensional: Visió normal.
500 ##$aDiapositives en una butxaca.
500 ##$aInclou índex.
500 ##$a"The first American Jewish weekly of its kind"--The Jewish encyclopedia, vol. 8.
500 ##$aEditors subsegüents: William M. Swain & Co., 1857-64; George W. Childs, 1864. Cf. Pa. Hist. Commission. A checklist of Pa. newspapers.
500 ##$aSeparately cataloged after vol. for 1972.$5DLC
500 ##$aMolts documents porten el segell "confiscat".
500 ##$aVols. de 1954- per H.S. Olson.
500 ##$aFont de les dades: Survey of Consumer finances, dirigit de 1946-1971, per l'Economic Behavior Prog., Survey Research Center, University of Michigan.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
500 ##$aFrom the papers of the Chase family.$5DLC
500 ##$aL'exemplar [de la biblioteca] té un exlibris del monestir benedictí de Grafschaft; dedicat per Thomas Jefferson.$5[codi MARC d'organització]
500 ##$aaManquen les làmines 4, 5, i 9.$5[codi MARC d'organització]
500 ##$aL'exemplar de la biblioteca de la universitat té notes ms de l'autor a les guardes.$5[codi MARC d'organització]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 500 acaba en un punt a no ser que hi hagi present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix aquest subcamp.

Qualsevol puntuació dins de la nota (per exemple, les cometes) va inclosa en el registre MARC.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$l - Signatura topogràfica de la Library of Congress (PS) [OBSOLET, 1990]
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (PS) [OBSOLET, 1990]
$z - Font de la informació de la nota (MA, PS) [OBSOLET, 1990]
Per a totes les formes de materials, una signatura topogràfica de la Library of Congress associada amb una menció de col·lecció va continguda en el camp 490 (Menció de col·lecció). Un ISSN (Internationa Standard Serial Number) associat amb una menció de col·lecció va contingut en el camp 440 (Menció de col·lecció/Entrada secundària - Títol) o en el camp 490 (Menció de col·lecció). La font d'informació s'inclou com a part de la nota general en el subcamp $a del camp 500.
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat