Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 562

562 - Nota d'identificació de la còpia i de la versió (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2002

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Marques d'identificació (R)
$b - Identificació de la còpia (R)
$c - Identificació de la versió (R)
$d - Format de presentació (R)
$e - Nombre de còpies (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació que distingeix la còpia o versió dels materials guardats en un arxiu o una institució dipositària de manuscrits, quan existeix o pot existir més d'una còpia o versió.

NOTA: Les mencions relatives a les versions d'obres manuscrites existents en dos o més versions o estats en còpies úniques o múltiples s'noten en el camp 250 (Menció d'edició).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Marques d'identificació
Marques en el suport o inserides en el material, que es poden utilitzar per a identificar la còpia dels materials descrits (per exemple, filigranes, anotacions, o llegendes).
562 ##$aAnotació manuscrita de Wilson: Una de les dues còpies enviades a John Phipps, 27 de març de 1897;$bCòpia identificada com a Declaration of Dissolution, còpia de Phipps.
$b - Identificació de la còpia
Informació com ara noms, codis, números, o una descripció usats per distingir una còpia dels materials descrits d'altres còpies.
562 ##$e3 còpies guardades;$bEtiquetades com a còpia del despatx del president, còpia del fitxer de treball de la junta de direcció i còpia pública.
$c - Identificació de la versió
Informació com a ara noms, codis, números, o una descripció usats per identificar una versió que difereix d'una altra versió en el contingut, però hi està relacionada cronològicament, per exemple, una edició.
562 ##$cVersió amb il·lustracions acolorides amb aerògraf;$e3 còpies.
$d - Format de presentació
Format de presentació en el qual els materials anotats, tot i el seu suport actual, van ser pensats per a ser usats, vistos o escoltats (per exemple, una pel·lícula feta per a TV o un text pensat per ser expressat oralment).
562 ##$3The best get better Sue Hershkowitz$e2 copies$dOriginally given orally as a keynote address.
$e - Nombre de còpies
562 ##$bMarcat: "Circulació interna només";$e2 còpies.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica la identificació de la còpia i de la versió.
562 ##$3Còpia desacidificada$aAmb anotacions manuscrites de Braun;$bInclou el segell en relleu de la biblioteca personal.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 562 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix aquest subcamp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat