Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 532

532 - Nota d'accessibilitat (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2018

Primer indicador
Control de constant de visualització
0 - Detalls tècnics d'accessibilitat
1 - Característiques d'accessibilitat
2 - Deficiències d'accessibilitat
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir
Codis de subcamp
$a - Resum d'accessibilitat (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació textual que descriu les característiques, riscos, i deficiències d'accessibilitat d'un recurs, incloent-hi els detalls tècnics relatius a les característiques d'accessibilitat. Aquest camp es pot usar per expandir o per qualificar les dades del camp 341 (Accessibilitat al contingut).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
0 - Detalls tècnics d'accessibilitat
Dispositius, equipament, o programari requerits per implementar una característica d'accessibilitat.
1 - Característiques d'accessibilitat
Proporciona una descripció de les característiques d'accessibilitat en un recurs.
2 - Deficiències d'accessibilitat
Proporciona una descripció del contingut d'un recurs per al qual no es proporciona cap mode d'accés alternatiu.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Resum d'accessibilitat
Text que descriu les característiques, riscos, i deficiències d'accessibilitat d'un recurs, així com els detalls tècnics relatius a les característiques d'accessibilitat.
532 0#aDaisy 3
532 0#aRequereix el programari Daisy 3 per a l'accés; connexió a Internet
532 1#aSubtítols tancats per a persones sordes en anglès
532 1#aSubtítols oberts per a persones sordes en francès i anglès
532 1#aVídeo descrit
532 1#aLlengua de signes per mitjà de la funció "picture-in-picture (PiP)"
532 2#aMenú no navegable
532 2#aRequereix programari addicional, ratolí
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 341 - Accessibilitat al contingut [NOU, 2018]

(28/03/2019) snb@bnc.cat