Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 536

536 - Nota d'informació sobre el finançament (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Text de la nota (NR)
$b - Número de contracte (R)
$c - Número de subvenció (R)
$d - Número no diferenciat (R)
$e - Número d'element d'un programa (R)
$f - Número de projecte (R)
$g - Número de tasca (R)
$h - Número d'unitat de treball (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Números de contracte, de subvenció i/o de projecte, quan el material descrit és el resultat d'un projecte finançat. També s'hi pot incloure informació relativa al patrocinador o agència gestora del finançament.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Text de la nota
Informació relativa als patrocinadors o agències gestores del finançament.
El subcamp $a no és obligatori; es pot anotar un número sense enllaçar-lo a cap agència si no es dóna cap agència.
536 ##$aSubvencionat per l'Organització Mundial de la Salut
$b - Número de contracte
536 ##$aSubvencionat per l'Advanced Research Projects Agency a través de l'Office of Naval Research$bN00014-68-A-0245-0007$cARPA Order No. 2616
$c - Número de subvenció
536 ##$cEF-77-C-01-2556
$d - Número no diferenciat
Número no diferenciat associat al material que identifica un número de projecte, de tasca o d'unitat de treball.
536 ##$aSubvencionat per l'Energy Research and Development Administration dels Estats Units d'Amèrica$d910 3450
$e - Número d'element d'un programa
536 ##$aSubvencionat per l'Air Force dels Estats Units d'Amèrica $e601101F$f1LIR$g5H$hWUAFGLILIR5H01
$f - Número de projecte
536 ##$aSubvencionat pel Department of the Army dels Estats Units d'Amèrica $e61102A$f1D161102B710$g00$hWU425
$g - Número de tasca
536 ##$aSubvencionat pel Department of the Navy dels Estats Units d'Amèrica $e62711N$fF11121$gRF11121806$hWUNR004105
$h - Número d'unitat de treball
536 ##$aSubvencionat per la Defense Nuclear Agency dels Estats Units d'Amèrica $ePE62715H$fX99QAXV$gX000$hWU08
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 536 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.

(03/05/2012) snb@bnc.cat