Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 59X

59X - Notes locals (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Reservats en el MARC per a ús local i definició local.

Amb finalitats d'intercanvi, les pràctiques usades en els camps 59X han de ser conegudes per les parts implicades en l'intercanvi. És responsabilitat de l'agència que inicia l'intercanvi proporcionar aquesta informació.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

590 - Nota local (LL, MA, MP, MU, MV, PS) [OBSOLET, 1982]
El 1970, el camp 590 va ser definit en les especificacions dels materials visuals per contenir la data de recepció ($a), la procedència ($b), condició de les bobines individuals ($c), i origen de la còpia de seguretat ($d). Tots dos indicadors estaven sense definir.

El 1980, el camp va ser redefinit en les especificacions dels materials visuals i definit per a totes les altres especificacions per contenir la informació de còpia específica i/o de fons. Tots dos indicadors estaven sense definir; només el subcamp $a (Nota local) va ser definit.

El camp 590 va quedar obsolet quan els números del bloc sencer 59X van ser reservats per a ús i definició locals.

(03/05/2012) snb@bnc.cat