Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 540

540 - Nota dels termes que regulen l'ús i la reproducció (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Maig 2019

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Termes que regulen l'ús i la reproducció (NR)
$b - Jurisdicció (NR)
$c - Autorització (NR)
$d - Usuaris autoritzats (NR)
$f - Drets d'ús i reproducció (R)
$g - Data de disponibilitat (R)
$q - Agència proveïdora (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificat (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Termes que regulen l'ús dels materials després que ha estat proporcionat l'accés. El camp inclou, però no hi està limitat, drets d'autor, drets cinematogràfics, restriccions comercials, etc. que restringeixen el dret de reproducció, exhibició, ficcionalització, quota, etc.

La informació sobre les restriccions imposades en l'accés als materials descrits s'anota al camp 506 (Nota de restriccions d'accés).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Termes que regulen l'ús i la reproducció
Normalment expressa el text de les disposicions legals o de les disposicions oficials sobre les restriccions.
540 ##$aEls drets literaris de Carrie Chapman Catt han estat lliurats al públic.
540 ##$aRestringit: informació sobre els drets de reproducció disponibles al Taullell de Referència.
540 ##$aRestringit: Còpia permesa només a organitzacions sense ànim de lucre.
540 ##$aCreative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen$fCC BY-NC-ND 4.0$2cc$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
$b - Jurisdicció
Nom d'una persona, d'una institució, o d'un càrrec o funció dins la institució, que imposa els termes que regulen l'accés i davant la qual es pot recórrer.
540 ##$3Programes de ràdio enregistrats$aHi ha restriccions de copyright i contractuals que s'apliquen a la reproducció de la majoria d'aquests enregistraments; $bDepartment of Treasury; $cContractes 7-A130 fins a 39- A179.
$c - Autorització
Font d'autoritat de la restricció (per exemple, un estatut, contracte específics, etc.).
540 ##$3Bituminous Coal Division and National Bituminous Coal Commission Records$a"No information obtained from a producer disclosing cost of production or sales realization shall be made public without the consent of the producer from whom the same shall have been obtained";$c50 Stat.88.
$d - Usuaris autoritzats
Classe d'usuaris o de persones específics (per nom o posició) als quals no s'apliquen les restriccions del subcamp $a.
540 ##$3Diaris$aFotocòpies prohibides;$dMarmessor de l'herència.
$f - Drets d'ús i reproducció
Dades obtingudes d'una llista de termes normalitzada (per exemple, Creative Commons o Rights Statements) que indiquen els drets d'ús i reproducció.
$g - Data de disponibilitat
Data quan el recurs canvia el seu estatus d'accés, per exemple, quan esdevé disponible gratuïtament. L'estructura preferida per a la data es fa d'acord amb Date and Time (ISO 8601): aaaammdd.
$q - Agència proveïdora
Codi d'organització MARC, ISIL o nom textual de l'organització o projecte responsable de les dades del camp.
$u - Uniform Resource Identifier
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
540 ##$aRights status not evaluated. For general information see "Copyright and Other Restrictions..."$uhttp://lcweb.loc.gov/rr/print/195_copr.html
540 ##$aReproducció restringida fins octubre de 2014. Vegeu la Relació de Restriccions per a més informació:$uhttp://lcweb.loc.gov/rr/print/res/273_brum.html
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la font del terme usat per enregistrar els drets d'ús i reproducció en el subcamp $f. Si cal usar termes de fonts diferents, s'han d'usar camps separats. Codi de: Access Restriction Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
540 ##$3Transcripcions$aConfidencial, còpia limitada;$dEstudiant mencionat al document.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 540 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix el subcamp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$f - Drets d'ús i reproducció [NOU, 2019]
$g - Data de disponibilitat [NOU, 2019]
$q - Agència proveïdora [NOU, 2019]
$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2002]
$2 - Font del terme [NOU, 2019]

(18/02/2020) snb@bnc.cat