Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 506

506 - Nota de restriccions d'accés (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Maig 2019

Primer indicador
Restricció
# - Cap informació proporcionada
0 - Sense restriccions
1 - Restriccions aplicades
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Termes que regulen l'accés (NR)
$b - Jurisdicció (R)
$c - Disposicions per a l'accés físic (R)
$d - Usuaris autoritzats (R)
$e - Autorització (R)
$f - Terminologia normalitzada per a la restricció de l'accés (R)
$g - Data de disponibilitat (R)
$q - Agència proveïdora (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre les restriccions imposades a l'accés dels materials descrits.

Per a les obres publicades, aquest camp conté informació sobre la seva distribució limitada. Per als recursos continus les restriccions han de ser aplicades a tots els números.

Si una nota indica simplement els destinataris d'una publicació i no implica restriccions d'accés, s'anota en el camp 521 (Destinataris). Els termes que regulen l'ús dels materials després que l'accés ha estat permès s'anoten en el camp 540 (Nota dels termes que regulen l'ús i la reproducció).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Restricció
Indica que la nota estableix si els materials són restringits o no restringits.
# - Cap informació proporcionada
0 - Sense restriccions
El camp indica l'absència de restriccions d'accés, per exemple, accés obert.
506 0#$aAccess copy available to the general public.$fUnrestricted$2star$5MH
1 - Restriccions aplicades
El camp defineix les restriccions d'accés per a alguns o tots els materials descrits, per exemple, accés restringit o sense accés.
506 1#$aDisponible només per a les institucions membres subscriptores.
[Una revista electrònica que és restringida]
Segon indicador - Sense definir
Conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Termes que regulen l'accés
Restriccions legals, físiques o de procediment imposades als individus que volen veure els materials descrits.
506 ##$aClassificat.
506 ##$aNomés d'ús oficial.
506 ##$aNo disponible per a la distribució als Estats Units d'Amèrica.
506 1#$aaPer a ús dels oficials dels governs dels Estats Units d'Amèrica i Veneçuela. Qualsevol excepció requereix l'aprovació prèvia del govern de Veneçuela.
506 ##$aConfidencial.
506 ##$aNo disponible per a ús comercial, venda o reproducció.
506 1#$aPer a circulació restringida--no per publicació.
506 ##$aAbans de 1981, la distribució va ser limitada al personal federal judicial.
$b - Jurisdicció
Nom d'una persona, d'una institució, o d'un càrrec o funció dins la institució, la qual imposa i manté en vigor els termes que regulen l'accés, i davant la qual es poden recórrer.
506 1#$3Arxius de l'oficina de la Sotssecretaria$aNingú no pot examinar aquests documents, o obtenir-ne informació o còpies excepte amb permís escrit.;$bSecretaria del tresor o un representant seu degudament autoritzat;$cguardat en un magatzem llunyà; l'accés requereix una notificació anticipada de 24 hores.
$c - Disposicions per a l'accés físic
Disposicions requerides per a l'accés físic.
Aquestes disposicions poden canviar amb el temps.
506 1#$aRestringit: Material extremadament fràgil;$cAccés només amb cita prèvia.
506 ##$aAccés restringit;$cEs requereix permís per escrit;$bDonant.
$d - Usuaris autoritzats
Classe d'usuaris o de persones específics (per nom o títol) als quals no s'apliquen les restriccions del subcamp $a.
506 ##$aTancat durant 30 anys;$dEmpleats del govern federal amb requeriments de coneixements.
506 1#$aRestringit: no pot ser vist fins 2010;$dMembres de la família del donant.
$e - Autorització
Font d'autoritat de la restricció.
506 ##$aClassificat sota disposicions de seguretat nacional;$bDepartament de Defensa;$eTítol 50, capítol 401, U.S.C.
$f - Terminologia normalitzada per a la restricció de l'accés
Dades obtingudes d'una llista de termes normalitzats que indiquen el nivell o tipus de restricció.
506 0#$aAccess copy available to the general public.$fUnrestricted$2star$5MH
506 ##$fUnrestricted online access$2star
506 ##$3Use copy$aAccess available to account holders only.$fOnline access with authorization$2star
506 ##$3Use copy$aIn copyright material. Searches will return text snippets only.$fPreview only$2star
506 ##$aClosed until January 1, 2068.$fNo online access$2star
506 ##$3Master copy$fNo online access$2star
$g - Data de disponibilitat
Data quan el recurs canvia el seu estatus d'accés, per exemple, quan esdevé disponible gratuïtament. L'estructura preferida per a la data es fa d'acord amb Date and Time (ISO 8601): aaaammdd.
506 0#$aAccés obert$g20190207
$q - Agència proveïdora
Codi d'organització MARC, ISIL o nom textual de l'organització o projecte responsable de les dades del camp.
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Les dades a les quals s'accdeixen amb l'URI contenen informació addicional sobre les restriccions d'accés.
506 ##$aS'apliquen algunes restriccions. Consulteu els detalls de restricció al fitxer sobre l'accés restringit:$u[URI]
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la font del terme usat per a anotar la restricció en el subcamp $f. Si calen termes de diferents fonts, s'han de fer servir camps separats. Codi de: Access Restriction Term Source Codes.
506 1#$aAccess restricted to users with a valid Harvard ID.$fLicense$2star$5MH
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits als quals s'aplica el camp.
506 ##$3Tots els materials excepte els videocassets$aRestringit.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 506 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix aquest subcamp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Restricció [NOU, 2006]

$f - Terminologia normalitzada per a la restricció de l'accés [NOU, 2006]
$g - Data de disponibilitat [NOU, 2019]
$q - Agència proveïdora [NOU, 2019]
$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2002]
$2 - Font del terme [NOU, 2006]

(18/02/2020) snb@bnc.cat