Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 502

502 - Nota de tesi (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de tesi (NR)
$b - Tipus de grau acadèmic (NR)
$c - Nom de la institució acadèmica (NR)
$d - Any de l’obtenció del grau acadèmic (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$o - Identificador de la dissertació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Designació d'una dissertació acadèmica o d'una tesi, i de la institució en la qual va ser presentada. S'anoten en el camp 500 (Nota general) altres notes que indiquen la relació entre el document que s'està catalogant i la dissertació o tesi de l'autor, com ara les mencions que indiquen que l'obra representa o està basada en la tesi de l'autor (per exemple, Presentada originalment com ...). Les notes referents a resums, compendis, o revisions de tesis també s'anoten en el camp 500.

El camp també pot incloure el grau al qual l'autor era candidat, el nom de la institució acadèmica o facultat, l'any de l’obtenció del grau acadèmic i l'identificador de la dissertació. La informació sobre la dissertació es pot codificar com una nota en el subcamp $a o desglossat en subcamps específics.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de tesi
Text sencer de la nota.
502 ##$aTesi (M.A.)--University College, London, 1969.
502 ##$aDiscurs inaugural--Heidelberg, 1972.
502 ##$aTesi (doctoral) de Karl Schmidt--Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, 1965.
502 ##$aMémoire de stage (3e cycle)--Université de Nantes, 1981.
500 ##$aOriginalment presentada com a tesi (doctoral) de l'autor--Sorbona, París, 1969. [No és la tesi original; informació anotada en el camp 500 en lloc del camp 502]
$b - Tipus de grau acadèmic
Grau al qual l'autor era candidat.
502 ##$bPh.D$cUniversity of Louisville$d1997.
$c - Nom de la institució acadèmica
502 ##$bM.A.$cInternational Faith Theological Seminary, London$d2005.
$d - Any de l’obtenció del grau acadèmic
502 ##$bM.A.$cMcGill University$d1972$gInaugural thesis.
$g - Informació miscel·lània
Dades que no es poden anotar de manera apropiada en un altre subcamp definit.
502 ##$gKarl Schmidt's thesis$bDoctoral$cLudwig-Maximilians-Universität, Munich $d1965.
$o - Identificador de la dissertació
Identificador assignat a una dissertació o tesi amb finalitat d'identificació. Pot ser un identificador local o global.
502 ##$aHeidelberg, Phil. F., Diss. v. 1. Aug. 1958 (Nicht f. d. Aust.)$oU 58.4033.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 502 acaba en un punt tret que hi sigui present un altre signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$b - Tipus de grau acadèmic [NOU, 2008]
$c - Nom de la institució acadèmica [NOU, 2008]
$d - Any de l’obtenció del grau acadèmic [NOU, 2008]
$g - Informació miscel·lània [NOU, 2008]
$o - Identificador de la dissertació [NOU, 2008]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat