Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 535

535 - Nota de localització d'originals/duplicats (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003


Primer indicador
Informació addicional sobre el conservador
1 - Dipositari dels originals
2 - Dipositari dels duplicats
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Conservador (NR)
$b - Adreça postal (R)
$c - País (R)
$d - Adreça de telecomunicacions (R)
$g - Codi de localització del dipòsit (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Nom i adreça del dipòsit que custodia l'original o els duplicats dels materials descrits. Aquest camp s'utilitza només quan els originals o els duplicats estan guardats en un dipòsit diferent d'aquell del material que es descriu.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Informació addicional sobre el conservador
Especifica si el conservador és dipositari de l'original o d'un duplicat dels materials descrits.
1 - Dipositari dels originals
El dipòsit esmentat té la custòdia de l'original.
2 - Dipositari dels duplicats
El dipòsit esmentat té la custòdia de la còpia duplicada.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Conservador
Nom del conservador.
535 1#$3Informes sobre el carbó$aAmerican Mining Congress;$b1920 N St., NW, Washington, D.C. 20036;$d202-861-2800
$b - Adreça postal
535 2#$3Documents de Harrison$aNeils Bohr Library, Center for History of Physics, American Institute of Physics;$b335 East 45th Street, New York, NY 10017
535 2#$3Documents de Harrison$aWestern Reserve Historical Society;$b10825 East Blvd., Cleveland, OH 44106
[Camp 535 repetit per a múltiples dipòsits]
$c - País
535 2#$3German notebook$aYale University Library, Department of Manuscripts and Archives;$bBox 1603A Yale Station, New Haven, CT 06520;$cUSA;$d203-436-4564
$d - Adreça de telecomunicacions
535 1#$3Historials de la companyia$aU.S. Army Military History Institute;$bCarlisle Barracks, PA 17013;$d717-245-3601, 3434$gpau
$g - Codi de localització del dipòsit
Codi MARC de dos o tres caràcters per al país del dipòsit que guarda els originals o els duplicats del material. Codi de MARC Code List for Countries.
535 2#$3Documents de Harrison$aNeils Bohr Library, Center for History of Physics, American Institute of Physics;$b335 East 45th Street, New York, NY$gnyu
$3 - Materials especificats
Material específic, si n'hi ha, al qual s'aplica la localització.
535 2#$3Transcripcions duplicades$aPennsylvania State University Archives;$bUniversity Park, PA
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 535 no acaba en un punt a no ser que el camp acabi amb una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un punt.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador – Especifica informació addicional sobre el conservador [USMARC només]
0 - Dipòsit (MA) [OBSOLET, 1984]
3 - Dipositari de les cintes orals (MA) [OBSOLET, 1984]
Els valors 0 i 3 van quedar obsolets quan l'abast del camp va ser redefinit per a la localització dels originals o dels duplicats que es guarden en un dipòsit diferent del del dipositari dels materials descrits. Els registres creats amb anterioritat poden contenir el nom del dipositari dels materials descrits en aquest camp com s'indica amb els valors 0 i 3.

(03/05/2012) snb@bnc.cat