Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 520

520 - Resum, etc. (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Resum
0 - Matèria
1 - Ressenya
2 - Abast i contingut
3 - Extracte
4 - Advertiment sobre el contingut
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de resum, etc. (NR)
$b - Nota d'ampliació del resum (NR)
$c - Font de l'assignació (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació no formatada que descriu l'abast i el contingut general dels materials descrits.

Pot ser un resum, un extracte, una anotació, una ressenya o només una frase que descriu el material.

El nivell de detall apropiat d'un resum pot variar en funció dels destinataris d'un producte en particular. Quan es requereix una distinció entre nivells de detall, es dóna un resum breu en el subcamp $a, i una anotació més completa en el subcamp $b.

El text és visualitzat i/o imprès de vegades amb un terme introductori generat com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Resum
Usat per generar la constant de visualització Resum:.
520 ##$aRecull il·lustrat de cançons infantils musicades.
0 - Matèria
Usat per generar la constant de visualització Matèria:.
520 0#$aDos retrats de bustos en marcs ovals ornamentats separats, un dels marcs sostingut per un àguila.
1 - Ressenya
Usat per generar la constant de visualització Ressenya:.
520 1#$a"Combines the most frequently asked questions regarding AIDS with the most prominent US physician, former Surgeon General C. Everett Koop, resulting in an informative 38-minute production"--Video rating guide for libraries, winter 1990.
2 - Abast i contingut
Usat per generar la constant de visualització Abast i contingut:.
520 2#$aLes col·leccions consisteixen en programes de reunions de la junta directiva juntament amb correspondència i altres documents referits en els programes. Els expedients reflecteixen...
3 - Extracte
Usat per generar la constant de visualització Extracte:.
520 3#$aL'estudi examina la història de la fertilitat de les parelles americanes en l'Amèrica metropolitana i les connexions motivadores entre l'entorn i les decisions i comportament respecte a la fertilitat.$bLa fase I considera els factors socials i psicològics que tenen relació amb les diferències en la fertilitat. La fase II se centra en per què algunes parelles s'han aturat amb dos nens i d'altres en tenen un tercer o quart durant la primera i segona fase. La fase III examina de quina manera les actituds i esdeveniments del principi del matrimoni determinen la conducta dels darrers anys de fertilitat.
4 - Advertiment sobre el contingut
Usat per generar la constant de visualització Advertiment sobre el contingut:.
520 4#$aContains violence$c[Codi de l'organització Revealweb]
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de resum, etc.
Text del resum, extracte, ressenya, etc. Quan no és requerida cap distinció entre els nivells de detall del text, el subcamp $a conté tot el text. Quan la distinció és apropiada, el subcamp $a conté una menció breu, amb informació addicional proporcionada en el subcamp $b.
520 ##$aDescriu associacions establertes entre diferents espècies animals per a un guany o conveniència temporals així com aliances més permanents formades per a la supervivència mútua.
520 ##$aKate i Ben segueixen un conill fins una casa encantada i descobreixen la font dels sons fantasmagòrics de la casa.
520 ##$aBase de dades consistent en informació sobre deflagaració aplicable al subministrament d'energia i base de dades de models de planificació produídes per Bechtel Corporation
520 ##$aLetter books and ledgers of Alexander Gusdorf and his brother, Gerson Gusdorf, who ran a general store in Taos, N.M.
520 ##$aPapers "originally commissioned as course material for a series of continuing legal education seminars"-- Pref., v. 1.
520 2#$aEls fons consten de programes de congressos, arxius de recerca relatius a la consignació d'expedients dels serveis de salut a Nova Escòcia, enregistrats...
520 ##$aRegistres cartogràfics diversos amb èmfasi en la biogeografia dels Estats Units i Alaska, 1872-1941. $bInclou mapes publicats i fotoprocessats d'Alaska i de les aigües costaneres, 1888-90, molts dels quals han estat compilats a partir d'estudis fets a l'"Albatross";- mapes, 1908-19, anotats per l'Alaskan Fisheries Division...
520 ##$aEnregistra els esdeveniments, la gent, i els llocs que van ser notícia el 1973 i actualitza la informació des del primer any de l'enciclopèdia.
520 1#$a"Combines the most frequently asked questions regarding AIDS with the most prominent US physician, former Surgeon General C. Everett Koop, resulting in an informative 38-minute production"--Cf. Video rating guide for libraries, winter 1990.
$b - Nota d'ampliació del resum
Ampliació del resum breu del subcamp $a.
520 ##$aPel·lícules cinematogràfiques d'exhibició pública, 1915- 37.$bInclou films sobre control de rates, gossos de la prada i porcs espins; piscicultura als Estats Units i cultiu de perles al Japó; viatge d'inspecció a Alaska dels oficials del Servei; vida en un camp de Boy Scout i tècniques de bombardeig de l'Air Service el 1921.
520 ##$aCartes, principalment a Angelica Schuyler Church (1756-1815), esposa de John Barker Church i filla de Philip John Schuyler, o a membres de la seva família.$bEls destinataris inclouen Alexander Hamilton (el seu cunyat), Thomas Jefferson, el marquès de Lafayette, Philip John Schuyler i George Washington. També s'hi inclou una ordre, una escriptura, i dos autògrafs.
$c - Font de l'assignació
Codi de l'organització o nom de l'agència o una altra font (per exemple, una revista o un diari) que ha proporcionat les dades (sumari, ressenya, resum, menció de l'advertiment sobre el contingut, etc.) anotat en el subcamp $a.
520 4#$aContains swear words, sex scenes and violence$c[Revealweb organization code]
520 4#$a"Happy Feet" may be too much for many kids younger than 7 and some younger than 8. (Know how well your child separates animated fantasy from reality.)$cFamily Filmgoer.$uhttp://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/16/AR2006111600269.html
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
El subcamp $u conté l'URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
520 3#$uhttp://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm
Exemple de visualització: 
Extracte:http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm
$2 - Font
Codi de la font del sistema de classificació usat (per exemple, els sistemes de classificació de pel·lícules MPAA als Estats Units d'Amèrica i BBFC a la Gran Bretanya ) per redactar la menció d'advertiment sobre el contingut anotada en el subcamp $a. Codi de: Content Advice Classification Source Codes .
520 4#$aContains strong sexual theme and fetish scenes$cCentral County Library$2[Codi de la font del sistema de classificació usat per a l'advertiment sobre el contingut]
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 520 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $u, el signe de puntuó precedeix el subcamp.
Constants de visualització - Els termes introductoris com Resum: o Matèria: no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constants de visualització
# Resum:
0 Matèria:
1 Ressenya:
2 Abast i contingut:
3 Extracte:
4 Advertiment sobre el contingut
8 [cap constant de visualització]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Control de constant de visualització
4 - Advertiment sobre el contingut [NOU, 2007]

$c - Font de l'assignació [NOU, 2007]
$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2000]
$z - Font de la d'informació de la nota (LL, MA, FI, PS) [OBSOLET, 1990]
La font d'informació s'inclou com a part de la nota de resum en el subcamp $a o en l'ampliació de la nota de resum en el subcamp $b.
$2 - Font [NOU, 2007]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat