Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 545

545 - Dades biogràfiques o històriques (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2001

Primer indicador
Tipus de dades
# - Cap informació proporcionada
0 - Esbós biogràfic
1 - Història administrativa
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Dades biogràfiques o històriques (NR)
$b - Ampliació (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació biogràfica sobre una persona o informació històrica sobre una institució o un esdeveniment utilitzada com a entrada principal del document que es cataloga. Quan cal una distinció entre nivells de detall, es dóna un breu resum en el subcamp $a i es dóna una anotació més completa en el subcamp $b.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus de dades
Tipus de dades del camp.
# - Cap informació proporcionada
Indica que cap informació és proporcionada com a tipus de dades en el camp.
545 ##$aActiu del 15 de març de 1905 fins el 17 d'abril de 1989.
0 - Esbós biogràfic
La informació del camp és un esbós biogràfic.
545 0#$aNascut a Kingston, Nova York, el 4 d'abril de 1856; treballà a J.J. Bufford's Lith. a Boston, 1890-1895.
1 - Història administrativa
La informació del camp és una història administrativa d'una organització.
545 1#$aL'Office of Geography proporciona recerca i altres serveis al personal per al Interdepartamental Board on Geographic Names and the Secretary of the Interior sobre nomenclatura geogràfica estrangera.$bL'Office heretà funcions i expedients d'anteriors direccions i comitès ocupats en tasques similars. Els més antic, el Board of Geographic Names dels Estats Units d'Amèrica va ser creat per una ordre executiva el 4 de setembre de 1980 per assegurar l'ús uniforme dins els departaments executius del govern ...
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Dades biogràfiques o històriques
Breu menció que proporciona informació biogràfica sobre una persona. També pot contenir informació històrica o administrativa relativa a una organització.
545 0#$aNascut a Kingston, Nova York, el 4 d'abril de 1856; treballà a J.J. Bufford's Lith. a Boston, 1890-1895.
545 ##$aAutora i reformadora. Nascuda Harriet Elizabeth Beecher. Casada (1836) amb Calvin Ellis Stowe (1802-1886).
$b - Ampliació
Ampliació de les dades biogràfiques o històriques donades en el subcamp $a.
545 1#$aL'Office of Geography proporciona recerca i altres serveis al personal per al Interdepartamental Board on Geographic Names and the Secretary of the Interior sobre nomenclatura geogràfica estrangera.$bL'Office heretà funcions i expedients d'anteriors direccions i comitès ocupats en tasques similars. Els més antic, el Board of Geographic Names dels Estats Units d'Amèrica va ser creat per una ordre executiva el 4 de setembre de 1980 per assegurar l'ús uniforme dins els departaments executius del govern ...
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
545 ##$aEl Faribault State School and Hospital proporcionà atenció, tractament, formació i tot una varietat de serveis a persones amb retard mental i a les seves famílies. Va ser administrat per l'estat de Minnesota de 1879 a 1998 sota diferents estructures administratives i amb diferents noms. Es pot trobar una història més detallada de l'hospital a$uhttp://www.mnhs.org/library/findaids/80881.html
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 545 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2000]

(03/05/2012) snb@bnc.cat