Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 586

586 - Nota de premis (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Premis
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de premis (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre premis associats al document descrit.

El camp es repeteix per a cada una de les ocurrències d'un premi.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una frase introductòria.
# - Premis
Usat per generar la constant de visualització Premis:.
586 ##$aAcademy Award for Best Picture, 1987
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de premis
Text sencer de la nota.
586 ##$aCaldecott Medal, 1979
586 ##$aNational Book Award, 1981
586 ##$aPulitzer Prize for Nonfiction, 1981
$3 - Materials specificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 586 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.
Constant de visualització - Els camps múltiples 586 generalment són impresos o visualitzats com una nota que va en camps separats. El terme introductori Premis: no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Premis:
8 [cap constant de visualització]

Quan ocorren camps múltiples 586, sovint es reformaten les dades en un sol paràgraf en els productes impresos. Cada citació va separada per un punt i coma-espai (; ) i la nota concatenada acaba en un punt. Aquesta puntuació no va inclosa en el registre MARC però pot ser generada pel sistema com a constant de visualització associada amb els camps múltiples 586.
Designació de contingut dels camps:
586 ##$aNational Book Award, 1981
586 ##$aPulitzer Prize for Nonfiction, 1981
Exemple de visualització: 
Premis: National Book Award, 1981; Pulitzer Prize for Nonfiction, 1981.

(03/05/2012) snb@bnc.cat