Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 516

516 - Nota de tipus de fitxer informàtic o de fitxer de dades (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Tipus de fitxer
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de tipus de fitxer informàtic o de dades (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Descriptor genèric que caracteritza el fitxer (per exemple, text, programa d'ordinador, dades numèriques). S'hi pot incloure informació més específica com ara la forma o el gènere del material textual (per exemple, biografia, diccionaris, índexs). El tipus genèric d'informació del fitxer informàtic en forma codificada s'anota a 008/26 (Tipus de fitxer informàtic).

La nota de tipus de fitxer informàtic o de dades, de vegades és visualitzada o impresa amb un terme o frase introductoris generats com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUTS

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Tipus de fitxer
Usat per generar la constant de visualització Tipus de fitxer:.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de tipus de fitxer informàtic o de dades
Text sencer de la nota.
516 ##$aProgrames d'ordinador.
516 ##$aFitxer numèric (Resum estadístic).
516 ##$aFitxer numèric (Dades espacials: Punt).
516 ##$aText (Repertoris de jurisprudència, de lleis i compilacions).
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 516 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constants de visualització - La frase introductòria Tipus de fitxer: no va inclosa en el registre MARC. Pot ser generada pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Tipus de fitxer:

8 [cap constant de visualització]

(03/05/2012) snb@bnc.cat