Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 547

547 - Nota de relació complexa de títol anterior (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2002

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de relació complexa de títol anterior (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Descripció de la relació complexa entre títols propis quan una nota intel·ligible no pot ser generada pel sistema a partir de les dades del camp 247 (Títol anterior).

El camp 547 s'utilitza en els registres catalogats com darrera entrada i entrada integrant (posició 008/34 de Recursos continus, codis 1 i 2, respectivament); no s'utilitza en les catalogacions d'entrada successiva. Els títols propis anteriors també es poden anotar en el camp 247 (Títol anterior).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de relació complexa de títol anterior
Text de la nota.
247 11$aNotizie del mundo$f1716?-1858
247 11$aAnnuario pontificio$f1860-71, 1912-
247 11$aGerarchia cattolica$f1872-1911
547 ##$aEl títol varia: 1716?-1858, Notizie del mundo--1860-71, 1912- Annuario pontificio (1872-1911, Gerarchia cattolica).
245 00$aPrinting trades blue book.
250 ##$aMetropolitan ed., greater New York and New Jersey.
247 11$aPrinting trades blue book.$pNew York edition$f1916
547 ##$aL'edició varia: 1916, New York edition.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 547 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$z - Font d'informació de la nota (PS) [OBSOLET, 1990]
La informació sobre la font s'inclou com a part de la nota de relació complexa de títol anterior en el subcamp $a.

(03/05/2012) snb@bnc.cat