Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 563

563 - Informació sobre l'enquadernació (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2002

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota d'enquadernació (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre l'enquadernació pensada principalment per al seu ús amb materials d'antiquària, llibres rars i preciosos i col·leccions especials.

No està pensat per a les publicacions en sèrie relligades juntes després de la seva publicació amb finalitats d'emmagatzematge.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota d'enquadernació
563 ##$aLate 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf.$u<URI>$5StEdNL
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
563 ##$aGold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840.$u<URI>$5Uk
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 563 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix el subcamp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat