Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 530

530 - Nota de formats físics addicionals disponibles   (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2001

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de formats físics addicionals disponibles (NR)
$b - Font de disponibilitat (NR)
$c - Condicions de disponibilitat (NR)
$d - Número de comanda (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent a un format físic diferent en qual el document descrit està disponible.

Si l'editor de la forma física addicional és diferent de l'editor del document que s'està catalogant, aquest camp també conté la informació sobre la font i el número de comanda per al format addicional. El format addicional pot ser publicat i/o disponible per al seu ús en el format addicional en un repositori. Quan la informació específica sobre un títol i un número de control d'una base de dades està disponible per a l'altre format, el títol i els números de control es poden anotar en el camp 776 (Entrada de forma física addicional).

El camp 530 s'utilitza només per a les notes que descriuen formats físics diferents. Les notes que porten informació sobre altres edicions (per exemple, versions anteriors, versions escurçades, versions en diferents llengües) s'anoten en el camp 500 (Nota general).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de formats físics addicionals disponibles
Descripció de les formes físiques addicionals i qualsevol altre text no pertanyent als altres subcamps.
Per als recursos continus, la font de disponibilitat, les condicions de disponibilitat, i la informació sobre el número de comanda s'inclouen en el subcamp $a.
530 ##$aEditat en format Beta 13 mm o VHS 13 mm o U-matic 3/4 in.
530 ##$aFitxa COM i còpies rígides disponibles per a la consulta.
530 ##$aDistribuït també en cinta de pel·lícula de 16 mm en cartutx, en diapositives i en enregistrament vídeo.
530 ##$aDistribuït també com a pel·lícula cinematogràfica.
530 ##$aDisponible en microfitxa.
Les notes que descriuen altres edicions s'anoten en el camp 500 (Nota general).
500 ##$aPublicat el 1978 en una versió més llarga (51 min).
[Una nota de versió donada en el camp 500.]
$b - Font de disponibilitat
Unitat organitzativa o proveïdor a qui es pot adquirir el format físic addicional.
530 ##$aVersió facsímil fotoreproduïda;$bPublicat com: Dudley, Cuthbert, ed., The Novel of Lord Ethelbert of Waxlot (Oxford University Press, 1973).
$c - Condicions de disponibilitat
Termes sota els quals està disponible el format físic addicional dels materials (per exemple, Fotocòpies a preu de cost).
530 ##$aDisponible en microfilm com a part de Papers of Grover P. Stover;$bDocumentary Microfilms, 450 East 52nd St., New York, N.Y. 10006;$cEls compradors han d'adquirir el conjunt sencer de pel·lícules;$dDM-GPS81.
$d - Número de comanda
Número de comanda del format físic addicional.
530 ##$3Despatxos dels cònsuls dels Estats Units d'Amèrica a Batàvia, Java, Índies orientals holandeses, 1818-1906$aDisponible en microfilm;$bNational Archives;$dM449;$cOrdre de pagament permanent requerida.
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
530 ##$aVersió en línia disponible a The New Bartleby Library$uhttp://www.bartleby.com/99/index.html
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
530 ##$3Diaris i correspondència$aDisponible en microfilm;$cPer a ús únicament en el dipòsit.
530 ##$3Dades d'un estudi sobre la matrícula ètnica$aDisponible en fitxer informàtic i en microfitxa a partir d'ordinador;$bState Historical Society of Wisconsin, Madison, WI 53706.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 530 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació..

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2000]
$z - Font d'informació de la nota (MA, FI, MV, PS) [OBSOLET, 1990]
La font d'informació s'inclou com a part de la disponibilitat relacionada o de la informació sobre el número de comanda en els subcamps $a a $d.

(03/05/2012) snb@bnc.cat