Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 515

515 - Nota de particularitats de la numeració (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de particularitats de la numeració (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Aquest camp conté una nota no formatada que dóna les irregularitats i particularitats sobre la numeració i els patrons de publicació, els anys coberts per l'informe, les edicions revisades, i/o la publicació que apareix en parts.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de particularitats de la numeració
Menció de les irregularitats i particularitats de la numeració. Els tipus d'irregularitats i particularitats de la numeració anotats en el subcamp $a inclouen:
515 ##$aVol. 53 i 54 reunits.
515 ##$aLa designació New series omesa en el vol. 38, 1908.
515 ##$aEls vol. de les 8enes-19enes reunions anuals també dits vol. 7-17 (els números de la 9a i 10a combinats com vol. 8).
515 ##$aUn número introductori dit vol. 1, no. 0, va ser publicat 30 nov. 1945.
515 ##$aUn número introductori dit vol. 1, no. 0, publicat com a suplement de Latin America. Cf. New serial titles.
515 ##$aManca la numeració en alguns números.
515 ##$aEl v. 2 (set.-des. 1837) de la New series no va ser publicat.
515 ##$aSuspesa: 1926-1929, 1936
515 ##$aPublicació suspesa set. 1906-juny 1907, maig 1910-oct. 1910.
515 ##$aNo banquet held in 1914.
515 ##$aCap publicat 1941-1946. Cf. Brit. Mus. Gen. cat. of printed books
515 ##$aPublicada en parts.
515 ##$aEls directoris d'algunes sessions publicats en edicions revisades.
515 ##$aL'informe cobreix l'any fiscal.
515 ##$aL'any de l'informe acaba el 30 set.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 515 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$z - Font de l a informació de la nota (PS) [OBSOLET, 1990]
La font d'informació s'inclou com a part de la nota de peculiaritats de la numeració en el subcamp $a.
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat