Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 538

538 - Nota dels detalls del sistema (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2007

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota dels detalls del sistema (NR)
$i - Text de visualització (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació tècnica sobre un document, com ara la presència o absència de certes classes de codis; o les característiques físiques d'un fitxer informàtic, com ara densitats d'enregistrament, paritat, factors de blocatge, mètode d'accés, llengua de programació del programari, requeriments de l'ordinador, requeriments de perifèrics, noms de marques o sistemes d'enregistrament, nombre de línies de resolució i freqüència de modulació. Per als enregistraments vídeo, s'hi pot incloure la informació sobre noms de marques o sistemes d'enregistrament (per exemple, VHS), la freqüència de modulació i el nombre de línies de resolució.

També s'hi poden anotar enllaços relatius als detalls tècnics dels recursos digitals.

Per al programari, s'hi poden anotar fabricant i model l'ordinador, sistema operatiu, o requeriments de memòria; els requeriments de perifèrics poden incloure, el nombre d'unitats de cinta, nombre d'unitats de discs o tambors, nombre de terminals, o d'altres aparells perifèrics, programari de suport, o altres equips relacionats).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota dels detalls del sistema
Text sencer de la nota.
538 ##$aDades proporcionades en el joc de caràcters ASCII ampliat.
538 ##$aWritten in FORTRAN H with 1.5K source program statements.
538 ##$a Requirements del sistema: IBM 360 i 370; 9K bytes de memòria interna; OS SVS i OSMVS.
538 ##$aCarcaterístiques del disquet: Disquet d'una sola cara, doble densitat, sectoritzat baix.
538 ##$aVHS.
538 ##$aU-Matic.
538 ##$aMètode d'accés: correu electrònic via Internet i BITNET; també accessible via FTP.
538 ##$aSystem requirements: IBM 2740 terminal with special narrow platen and form feeding features.
538 ##$aMètode d'accés: Internet.
$i - Text de visualització
Visualització i identificació dels materials descrits en el subcamp $u.
538 ##$aBenchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials. Version 1. December 2002$iDigital version conforms to:$uhttp://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
538 ##$aProject methodology for digital version$iTechnical details:$uhttp://www.columbia.edu/dlc/linglung/methodology.html Metodologia del projecte per a versió digital$iDetalls tècnics:$uhttp://www.Columbia.edu/dic/linglung/methodology.html
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
538 ##$31-39(1927-1965)$aFiles for the images of individual pages are encoded in Aldus/Microsoft TIFF Version 6.0 using facsimile- compatible CCITT Group 4 compression.$5NIC
538 ##$3v.1-49(1927-1975)$aMaster and use copy. Digital Master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002.$uhttp://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm$5NIC$5ICU
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 538 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $u, el signe de puntuació precedeix el subcamp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$i - Text de visualització [NOU, 2003]
$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2003]
$3 - Materials specified [NEW, 2003]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [NOU, 2007]

(03/05/2012) snb@bnc.cat