Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 534

534 - Nota de versió original (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2009

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Entrada principal de l'original (NR)
$b - Menció d'edició de l'original (NR)
$c - Publicació, distribució, etc., de l'original (NR)
$e - Descripció física de l'original (NR)
$f - Menció de col·lecció de l'original (R)
$k - Títol clau de l'original (R)
$l - Localització de l'original (NR)
$m - Detalls específics del material (NR)
$n - Nota sobre l'original (R)
$o - Altres identificadors de recurs (R)
$p - Frase introductòria (NR)
$t - Menció del títol de l'original (NR)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (R)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Dades descriptives d'un document original quan la part principal del registre bibliogràfic descriu una reproducció del document i les dades difereixen. Els detalls relatius a l'original es donen en el camp 534.

El recurs que es cataloga pot ser o bé una reproducció (per exemple, una imatge escanejada, o un PDF), o bé una edició prou similar que pot servir com a substitut de l'original (per exemple, l'HTML).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Els elements dins els subcamps del camp 534 poden ser separats segons la puntuació ISBD (per exemple, la menció de col·lecció va tancada entre parèntesis), però aquesta puntuació no és necessàriament imprescindible al final dels subcamps.

INDICADORS

 • Tots dos indicadors estan sense definir; cada un conté un blanc (#).
 • CODIS DE SUBCAMP

  $a - Entrada principal de l'original
  534 ##$pPublicat originalment a:$aFrederick, John.$tLuck.$nPublicat a: Argosy, 1919.
  $b - Menció d'edició de l'original
  534 ##$pPublicat originalment a:$cNew York : Harper & Row, 1972,$b1st ed.
  $c - Publicació, distribució, etc., de l'original
  534 ##$pPublicat originalment a:$cEnglewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1974.
  534 ##$pEdició original:$cMorrisville, Pa.? : T.M. Fowler, 1886 (s.l. : A.E. Downs, lith.).
  $e - Descripció física de l'original
  534 ##$pReproducció de:$tFemme nue en plein air,$c1876.$e1 obra d'art original : oli, col. ; 79 x 64 cm.$lAl Museu del Louvre, París.
  $f - Menció de col·lecció de l'original
  534 ##$pReprint. Originally published:$cOxford ; New York : Pergamon Press, 1963.$f(International series of monographs on electromagnetic waves ; v. 4).
  $k - Títol clau de l'original
  534 ##$pOriginally published in serial form beginning 1981:$kAmerican journal of theology & philosophy,$x0194-3448.
  $l - Localització de l'original
  534 ##$pOriginal:$nWatercolor in the$lPicture Division, Public Archives of Canada, Ottawa,$emeasures 29.344 x 32.5 cm. (sheet).
  $m - Detalls específics del material
  Dades del material específic com ara la periodicitat o la data/designacions cronològiques. Per als mapes, el subcamp $m conté la informació de les dades matemàtiques de l'original.
  534 ##$pPublicat originalment a:$cLondon, 1920,$mat scale 1:50,000.
  $n - Nota sobre l'original
  Si cal més d'una nota, el subcamp $n es repeteix.
  534 ##$pOriginal version:$tA map of Virginia and Maryland.$c[London] : Sold by Thomas Basset in Fleetstreet and Richard Criswell in St. Pauls Church yard, [1676?].$nF. Lamb Sculp.$nAppears in John Speed's atlas: The theatre of the Empire of Great Britain.
  534 ##$pOriginal version:$nPrinted by "Vincent Brooks, Day & Son, Lith. London, W.C."$nIssued in "Geographical Fun: being Humorous Outlines from Various Countries, by Aleph. London, 1869."
  $o - Altres identificadors de recurs
  Números, codis, etc. usats per identificar un document quan aquests identificadors no són apropiats en altres subcamps més específics (per exemple, el subcamp $x (ISSN) o el subcamp $z (ISBN)).
  534 ##$cp1987$oFinlandia Records FACD357.
  $p - Frase introductòria
  Frase introductòria que introdueix la citació de la versió original.
  Aquest subcamp ha de ser present sempre.
  534 ##$pPublicat originalment a:$cNew York : Garland, 1987.
  534 ##$pOriginal version:$c[S.l. : s.n., 1832?] (New York : Mesier's Lith.).
  $t - Menció del títol de l'original
  Menció sencera del títol de l'original.
  534 ##$pPublicat originalment a:$cBerlin :Eulenspiegel, c1978,$tLieder zu Stücken.
  $x - ISSN (International Standard Serial Number)
  534 ##$pOriginally published as a section of:$kNeology,$x0228-913X.
  $z - ISBN (International Standard Book Number)
  534 ##$pPublicat originalment a Originally published in English:$cGarden City, N.Y. : Anchor Books, 1974-1978,$nunder title:$tAnchor atlas of world history.$z0385061781 (v. 1)$z0385133553 (v. 2).
  $3 - Materials especificats
  Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
  534 ##$3vol. 2$pReproducción de la edición de: $cMadrid : Casa Editorial Hernando, 1924.
  $6 - Enllaç
  Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
  $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
  Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

  CONVENCIONS D'ENTRADA

  Punctuació - El camp 534 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.

  HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

  Primer indicador - Especifica la presència d'una menció de col·lecció de l'original (LL, MP, MU, PS, MV) [OBSOLET, 1984]
  Aquest primer indicador va quedar obsolet quan els canvis en les AACR 2 ja no requerien una nota separada de la col·lecció de l'original per a les reproduccions. Els valors definits eren 0 (La nota exclou la col·lecció de l'original), 1 (La nota inclou la col·lecció de l'original). Els registres creats a partir d'aquest canvi contenen un # que significa que aquesta posició està sense definir.
  $o - Altres identificadors de recurs [NOU, 2008]
  $3 - Materials especificats [NOU, 2009]

  (03/05/2012) snb@bnc.cat