Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 504

504 - Nota de bibliografia, etc. (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de bibliografia, etc. (NR)
$b - Nombre de referències (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre la presència d'una o més bibliografies, discografies, filmografies i/o altres referències bibliogràfiques en un document descrit o material d'acompanyament.

Per als documents en més d'una part, incloent-hi les publicacions en sèrie, la nota pot tenir a veure amb totes les parts, o amb una sola part o un sol número.

Les notes relatives a taules de casos, estatuts, i reglaments no s'anoten en aquest camp. S'anoten en el camp 500 (Nota general). Quan la presència d'un índex és també mencionada en una nota de bibliografia, s'utilitza el camp 504. Si una nota menciona els continguts a més de la bibliografia, i la bibliografia no és considerada suficientment extensa per justificar una nota separada, la nota s'anota en el camp 500 (Nota general). En cas de dubte sobre si la nota és bibliogràfica o no, s'utilitza el camp 504 i no el camp 500 (Nota general).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de bibliografia, etc.
Text sencer de la nota.
504 ##$aBibliografia: p. 238-239.
504 ##$aFonts: p. 125-152.
504 ##$aInclou referències bibliogràfiques.
504 ##$aDiscografia: p. 105-111.
504 ##$aFilmografia: v. 2, p. 344-360.
504 ##$aInclou bibliografies i índex.
504 ##$aLlista cronològica de les obres de l'autor: p. 469-475.
504 ##$a"Selected bibliography": v. 1, p. 351-358, v. 2, p. 234-236.
500 ##$aFullet contenint les notes del programa en francès i anglès i una discografia (6 p.) ficada en el contenidor.
[Bibliografia no considerada prou important per ser anotada en un camp separat; s'ha usat el camp 500]
500 ##$aTaula d'estudi de casos: p. XIII-XVI.
[No és una bibliografia, etc.]
504 ##$a"Spisok izdannikh knig": p. 277.
$b - Nombre de referències
Nombre de referències contingudes en la bibliografia. Es dóna un simple compte numèricc de les referències en aquest subcamp, a continuació de la nota de la bibliografia.
Usada per indicar la importància d'una bibliografia.
504 ##$a"Literature cited": p. 67-68.$b19
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El subcamp $a del camp 504 acaba en un punt tret que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constants de visualització - No hi ha constants de visualització associades amb aquest camp. Els termes com Bibliografia:, Discografia:, etc. van inclosos en el registre MARC com a part de les dades del camp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat