Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 514

514 - Nota de qualitat de les dades (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Informe d'exactitud dels atributs (NR)
$b - Valor d'exactitud dels atributs (R)
$c - Explicació d'exactitud dels atributs (R)
$d - Informe de coherència lògica (NR)
$e - Informe de completesa (NR)
$f - Informe d'exactitud de la posició horitzontal (NR)
$g - Valor d'exactitud de la posició horitzontal (R)
$h - Explicació d'exactitud de la posició horitzontal (R)
$i - Informe d'exactitud de la posició vertical (NR)
$j - Valor d'exactitud de la posició vertical (R)
$k - Explicació d'exactitud de la posició vertical (R)
$m - Cobertura de cel núvol (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$z - Nota de visualització (R)
$6 - Linkage (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Proporciona una avaluació general de la qualitat del conjunt de les dades que constitueixen el document.

Per als materials cartogràfics, les recomanacions sobre les proves que s'han de realitzar i la informació que s'ha de reportar són a Spatial Data Transfer Standard (FIPS 173).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Informe d'exactitud dels atributs
Explicació de l'exactitud de la identificació dels ens i de les assignacions dels valors de les dades del conjunt. També pot incloure una descripció de les proves utilitzades per determinar la qualitat de les dades.
$b - Valor d'exactitud dels atributs
Estimació de l'exactitud de la identificació dels ens i de les assignacions dels valors del conjunt de dades.
$c - Explicació d'exactitud dels atributs
Definició de la mesura d'exactitud temàtica.
$d - Informe de coherència lògica
Explicació de la fidelitat de les relacions en el conjunt de dades i les proves utilitzades.
$e - Informe de completesa
Informació sobre les omissions, criteris de selecció, generalització, definicions usades, i altres regles usades per derivar el conjunt de dades.
$f - Informe d'exactitud de la posició horitzontal
Explicació de l'exactitud dels mesuraments de les coordenades horitzontals i una descripció de les proves utilitzades. L'ús d'aquest subcamp generalment està limitat als documents cartogràfics.
$g - Valor d'exactitud de la posició horitzontal
Estimació de l'exactitud dels mesuraments de les coordenades horitzontals en el conjunt de dades expressada en metres. L'ús d'aquest subcamp generalment està limitat als documents cartogràfics.
$h - Explicació d'exactitud de la posició horitzontal
Definició de la mesura d'exactitud posicional horitzontal. L'ús d'aquest subcamp generalment està limitat als documents cartogràfics.
$i - Informe d'exactitud de la posició vertical
Explicació de l'exactitud dels mesuraments de les coordenades verticals i una descripció de les proves utilitzades. L'ús d'aquest subcamp generalment està limitat als documents cartogràfics.
$j - Valor d'exactitud de la posició vertical
Estimació de l'exactitud dels mesuraments de les coordenades verticals en el conjunt de dades expressada en metres (en el sòl). L'ús d'aquest subcamp generalment està limitat als documents cartogràfics.
$k - Explicació d'exactitud de la posició vertical
Definició de la mesura d'exactitud posicional vertical. L'ús d'aquest subcamp generalment està limitat als documents cartogràfics.
$m - Cobertura de cel núvol
Àrea del conjunt de dades obturada pels núvols, expressada com un percentatge de l'extensió geoespacial. L'ús d'aquest subcamp generalment està limitat als documents cartogràfics.
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
$z - Nota de visualització
Introdueix les dades en el camp, si cal.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

EXEMPLES

514 ##$bEstimated to be 98.5%.$cVillage names compared to source map -- all match, therefore errors are possible only if source maps are incorrect.$dNode-to-line, line-to-area topological relationships maintained. Line and area attributes maintained. GRASS 4.0 program "v.support" checks topological relationships.$eAll incorporated limits shown on USGS quads were digitized.$fThe accuracy of this data is based upon the use of the source maps ... [en aquest exemple s'ha escurçat el subcamp $f]
514 ##$aThe map layer that displays Special Feature Symbols shows the approximate location of small (less than 2 acres in size) areas of soils ... [en aquest exemple s'ha escurçat el subcamp $a] $dQuarter quadrangles edited and joined internally and to surrounding quads. All known errors corrected.$eThe combination of spatial linework layer, Special Feature Symbols layer, and attribute data are considered a complete SSURGO dataset.$fThe actual on ground transition between the area represented by the Special Feature Symbol and the surrounding soils generally is very narrow with a well defined edge. The center of the feature area was compiled and digitized as a point. The same standards for compilation and digitizing used for line data were applied to the development of the Special Feature Symbols layer.
514 ##$bAproximadament 95%
514 ##$aExactitud de la posició horitzontal 1-3 meters$fDiferencial GPS$g3 metres$hTests estàtics$iTest de Bar$jUn peu$kVerificació de Ba
514 ##$zCompletesa:$u<URI>

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 514 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2000]
$z - Nota de visualització [NOU, 2000]

(03/05/2012) snb@bnc.cat