Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 501

501 - Nota "amb" (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota "amb" (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Nota que indica que més d'una obra bibliogràfica va continguda en el document físic en el moment de la publicació, llançament, aparició, o execució. Les obres que van contingudes en el document tenen generalment títols distintius i hi manca un títol col·lectiu.

El camp comença generalment amb la designació Amb:, Publicat amb:, etc.

Aquest camp pot ser utilitzat per descriure obres separades que van ser relligades juntes localment, en aquest cas el subcamp $5 conté un codi que indica la institució a la qual s'aplica la nota.

Per als enregistraments sonors, quan les obres de diferents compositors apareixen en el mateix enregistrament sonor, es pot crear un registre separat per a cadascun, cada un conté una Nota "amb".

Per a les pel·lícules cinematogràfiques, els enregistraments vídeo, i les diapositives, la nota indica que hi ha dos títols o més presents en la mateixa bobina o tira de pel·lícula o continguts en la mateixa casset, etc.

Per al material gràfic projectable original o històric i per al material gràfic opac, aquest camp conté notes sobre l'altra imatge o part quan es cataloguen com a registres separats dues o més imatges, cada una amb el seu títol, sobre un sol suport, o parts relligades juntes o que estan en un sol contenidor.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota "Amb"
Text sencer de la nota, incloent-hi la frase introductòria (per exemple, Amb:, En una bobina amb: , Publicat amb:, etc.).
En el camp 501 els títols de les parts separades no es codifiquen separadament.
501 ##$aAmb: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wasnothe, [1850]
501 ##$aAmb: Peer Gynt (Suite) no. 1-2 / Edvard Grieg -- Till Eulenspiegels lustige Streiche / Richard Strauss.
501 ##$aAmb (al verso): Motor road map of south-east England.
501 ##$aMuntat sobre un peu de fusta per a formar parella amb: Bale's New celestial globe, 1845.
501 ##$aAmb un mapa titulat separadament en el mateix full: Queen Maud Range.
501 ##$aPublicat amb: Plate 1, Geologic map of Sumter County, Alabama -- Plate 2, Location of wells and springs in Sumter County, Alabama -- Plate 3, Water availability in Sumter County, Alabama.
501 ##$aEn una casset amb: Dissection of the brain stem: inferior and superior cerebellar peduncle -- Dissection of the hemispheres: long association bundles -- Dissection of the hemispheres: extreme and external capsules and related structures.
501 ##$aEn una bobina amb: They're in the Army now.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 501 acaba en un punt tret que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix el subcamp. En els registres formulats segons AACR2, s'anota un espai-guionet-guionet-espai ( -- ) entre cada document en la nota "amb". Les notes "amb" poden contenir la puntuació prescrita d'ISBD (per exemple, les mencions de responsabilitat van precedides per un espai-barra-espai ( / )).
Constants de visualització - No hi ha constants de visualització associades normalment amb aquest camp. Els termes com Amb:, Publicat amb: van inclosos en el registre MARC com a part de les dades del camp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat