Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 525

525 - Nota de suplement (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de suplement (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre l'existència de suplements o números especials que no han estat ni catalogats en registres separats ni anotats en un camp d'entrada d'enllaç 770 (Entrada de suplement/número especial).

Generalment aquesta nota només s'utilitza per a suplements o números especials sense nom.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de suplement
Text sencer de la nota.
525 ##$aAlguns números acompanyats de suplements.
525 ##$aTé nombrosos suplements..
525 ##$aVol. 5 acompanyat d'un suplement paginat separadament.
525 ##$aAlguns números acompanyats de suplements i seccions paginats separadament que consisteixen principalment en actes de congressos i llistes de membres i societats filials.
525 ##$aVol. de 1961- actualitzats amb suplements semestrals. Cf. New serial titles.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 525 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$z - Font de la d'informació de la nota (PS) [OBSOLET, 1990]
La font d'informació s'inclou com a part de la nota de suplement en el subcamp $a.

(03/05/2012) snb@bnc.cat