Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 546

546 - Nota de llengua (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de llengua (NR)
$b - Informació de codi o alfabet (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació textual sobre la llengua o sistema de notació usat per expressar el contingut dels materials descrits. També s'hi pot incloure una descripció de l'alfabet, l'escriptura o un altre sistema de símbols (per exemple, alfabet àrab, ASCII, sistema de notació musical, codi de barres, signes de logaritmes), però per als termes del sistema de notació musical, es prefereix el camp 348 (Característiques de la música notada). La informació codificada sobre les llengües s'anota en els camps 008/35-37 (Llengua) i/o 041 (Codi de llengua).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de llengua
Especifica la llengua o llengües del recurs.
546 ##$aText en hongarès, resums en francès, alemany i rus.
041 0#$ahun$bfre$bger$brus
008/35-37 hun
546 ##$aText en francès.
008/35-37 fre
546 ##$aText en anglès, francès i alemany.
041 0#$aeng$afre$ager
008/35-37 eng
546 ##$aOpen signed in American Sign language.
041 0#$aeng$asgn
[Inclosa la interpretació de la llengua de signes.]
008/35-37 eng
$b - Informació de codi o alfabet
Especifica l'alfabet, l'escriptura, o el sistema de notació usat en el recurs.
Això inclou escriptures especialitzades, tipografies, o codis (per exemple, alfabet àrab, xifres aràbigues, ASCII, codi de barres, BCD, braille, criptogrames, alfabet ciríl·lic, EBCDIC, escriptura Fraktur, alfabet grec, alfabet hebreu, jeroglífics, pictogrames, alfabet llatí, xifres romanes, o signes de logaritmes o semilogaritmes, etc.). Per als termes del sistema de notació musical, es prefereix el camp 348 (Característiques de la música notada).
546 ##$3Quadern de notes de camp de John P. Harrington$aApatxe;$bAlfabet fonètic.
546 ##$3Certificat de matrimoni$aAlemany;$bEscriptura Fraktur.
546 ##$aText en llatí;$bAlfabet llatí.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
546 ##$3Quadern de notes de camp de John P. Harrington$aZuni;$bPictogrames;$bAlfabet fonètic.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 546 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$z - Font de la d'informació de la nota (PS) [OBSOLET, 1990]
La informació sobre la font s'inclou com a part de la nota de llengua en el subcamp $a o de la nota del codi d'informació o de l'alfabet en el subcamp $b.
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat