Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 584

584 - Nota de creixement i de freqüència d'ús (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Creixement (R)
$b - Freqüència d'utilització (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Mesuraments i informació sobre els índexs de creixement (per a les adquisicions obertes contínues) i els índexs de consulta dels materials descrits.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Creixement
Proporció en què els materials descrits van creixent, expressat com a índex de volum respecte a un període de temps.
584 ##$3Fitxers de matèria general$a45 peus cúbics de mitjana anual de creixement 1970-1979.$a5,4 peus cúbics de mitjana anual de creixement, 1979-82.$aLa mitjana mensual actual de creixement és de 2 peus cúbics.
$b - Freqüència d'utilització
Mesura de l'activitat del servei de referència, generalment expressada com a índex del nombre de recuperacions respecte a un període de temps, o en termes generals com activa o no activa.
584 ##$bUna mitjana de 15 consultes de referència per mes, amb un pic de demandes durant juny i desembre.$bTotal de consultes de referència el 1984: 179.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica la nota de creixement i de freqüència d'ús.
584 ##$3Documents d'empleats$aCreixement anual de 10 peus cúbics.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 584 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix aquest subcamp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat