Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 556

556 - Nota d'informació sobre la documentació   (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Documentació
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota d'informació sobre la documentació (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre la documentació dels materials descrits, com ara llistes de codis que expliquen el contingut i l'ús d'un fitxer o un manual de l'usuari en relació a una publicació en sèrie.

El material basat en l'ús, estudi, o anàlisi dels materials és citat en el camp 581 (Nota de publicacions sobre els materials descrits).

La nota de vegades és visualitzada i/o impresa amb un terme introductori generat com a constant de visualització.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Documentació
Usat per generar la constant de visualització Documentació:.
556 ##$a"Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous Tables."
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota d'informació sobre la documentació
Text de la nota de documentació .
556 ##$aArxius dels censos de població de 1970 (A, B, o C) cinta del resum (mostra). Arlington, Virgínia. : Data Use and Laboratories, 1972. (Technical document ; no. ST-4P).
556 ##$aBASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Florida. : IBM, c1984.(Personal computer hardware reference library); 6361132.
$z - ISBN (International Standard Book Number)
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 556 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constant de visualització - El terme introductori Documentació: no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Documentació:
8 [cap constant de visualització]

(03/05/2012) snb@bnc.cat