Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 511

511 - Nota de participants o intèrprets (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2001

Primer indicador
Control de constant de visualització
0 - Cap constant de visualització generada
1 - Repartiment
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de participants o d'intèrprets (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre els participants, actors, narradors, presentadors o intèrprets.

La nota de participants o intèrprets de vegades és visualitzada i/o impresa amb un terme o frase introductoris que es generen com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de la constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
0 - Cap constant de visualització generada
1 - Repartiment
Usat per generar la constant de visualització Repartiment:.
511 1#$aAnne Baxter (Louise), Maria Perschy (Angela), Gustavo Rojo (Bill), Reginald Gilliam (Mr. Johnson), [Catherine Elliot?] (Aunt Sallie), Ben Tatar (waiter).
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de participants o d'intèrprets
Text sencer de la nota de participants o intèrprets.
511 0#$aMarshall Moss, violí ; Neil Roberts, arpa.
511 0#$aHosted by Hugh Downs.
511 1#$aJackie Glanville.
511 1#$aColin Blakely, Jane Lapotaire.
511 0#$aAnchor, Dan Rather.
511 0#$aVeus: Peter Ustinov, Cloris Leachman, Sally Kellerman, Andy Devine.
511 0#$aPresentador: Alfred Hitchcock.
511 0#$aNarrador: Burl Ives.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 511 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constants de visualització - El terme introductori Repartiment: no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
0 [cap constant de visualització]
1 Repartiment:

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Control de constant de visualització [NOU, 1980]
2 - Presentador (MU, MV) [OBSOLET, 1993]
3 - Narrador (MU, MV) [OBSOLET, 1993]

(03/05/2012) snb@bnc.cat