Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 524

524 - Nota de citació preferida dels materials descrits (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Citat com
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de citació preferida dels materials descrits (NR)
$2 - Font de l'esquema utilitzat (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Format de la citació dels materials descrits preferit pel conservador. Quan hi ha múltiples formats de citació per al mateix document, cada un s'anota en ocurrències separades del camp 524.

La nota de vegades és visualitzada i/o impresa amb una frase introductòria generada com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
El primer indicador conté un valor que controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Citat com
Usat per generar la constant de visualització Citat com:.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de citació preferida dels materials descrits
Text sencer de la nota.
524 ##$aJames Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.
524 ##$aALS, S.W. Johnson to J.H. Hyde, January 17, 1923, in the James Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.
524 ##$aSmithsonian Archives Record Unit 54, Joseph Henry Collection, 1808, 1825-1878, Box 1,Folder 6, Item 3.
524 ##$aDepartment of Public Instruction. Division of Management, Planning and Federal Services. Public School Enrollment, 1974-1975. Computer file.
245 10$aBundesjagdgesetz :$bmit Landesrecht, Verordnung über die Jagdzeiten und Bundeswildschutzverordnung Fischereischeinrecht Seefischereirecht /$cvon Albert Lorz.
524 ##$3Bundesjagdgesetz$aJagdG$2publshr
524 ##$3Bundeswildschutzverordnung$aBWildSchV$2publshr
[Exemple de formats múltiples de citació relatius a un sol document publicat]
$2 - Font de l'esquema utilitzat
Codi MARC que identifica la font de l'esquema usat per construir el format preferit o citació per al document descrit en el registre bibliogràfic.
Codi de: Citation Scheme Source Codes.
524 ##$aDakota$2usc
524 ##$aC.A.S.$2glc/1988
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 524 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constants de visualització - La frase introductòria Citat com: no va inclosa en el registre MARC. Es pot generar pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Citat com:
8 [cap constant de visualització]

(02/23/2008) snb@bnc.cat